web analytics

Gebruikte computers gemeente Roosendaal naar Stichting Leergeld

De gemeente Roosendaal schenkt haar gebruikte computers aan de Stichting Leergeld. Op donderdag 7 december droeg Corné van Poppel de eerste computers over aan Wim van Leuven, voorzitter van Stichting Leergeld Roosendaal.

Zo’n 100 kinderen die in armoede leven, ontvangen jaarlijks van de Stichting Leergeld een computer. Zij kunnen verder terecht voor leermiddelen zoals schoolbenodigdheden, schoolkamp en excursies. Waar behoefte is aan een computer of een fiets, springt Leergeld bij. In algemene zin staat Leergeld voor het welzijn van kansarme kinderen. Kinderen die naar het middelbaar onderwijs gaan kunnen hiervoor een gebruikte computer krijgen van de Stichting leergeld.

Data verwijderd

Om de computers gebruiksklaar af te leveren aan de Stichting Leergeld, gaan de computers eerst naar stichting EcoWare. Daar worden de computers technisch nagekeken, de oude bestanden worden verwijderd en er worden kleine reparaties gedaan. Stichting EcoWare werkt met jongeren die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Denk aan jongeren die geen startkwalificatie hebben.

Actief beleid
Roosendaal voert als gemeente een actief beleid om armoede te bestrijden. Dat doet zij met geld, bijvoorbeeld aan Stichting Leergeld en Stichting Paul, die daarmee kinderen in armoede helpen. Maar dat doet Roosendaal ook het aanstellen van een regisseur in de bestrijding van armoede. Die zorgt ervoor dat alle hulpverlenende partijen goed met elkaar samenwerken en die zorgt ervoor dat zaken die niet goed lopen rondom gezinnen worden opgepakt. Daarmee kiest de gemeente Roosendaal voor een maatwerkaanpak voor gezinnen in armoede.