web analytics

Foto’s Wilde Soorten Weekend bij de Engebeek

Door de Amfibieën en Vissenwerkgroep van de KNNV afdeling Roosendaal wordt onderzoek verricht in de regio. Samen met Waterschap Brabantse Delta en RAVON is tijdens het Wilde Soorten Weekend onderzoek gedaan naar de aanwezige vissoorten in de Engebeek ter hoogte van De Stok in Roosendaal.

Het is een rijk natuurgeboed, maar de mens maakt er een stortplaats van. Vrijwilligers en 36 kinderen gingen dit weekend op onderzoek uit.

Voor de amfibieënwerkgroep van de KNNV is het Rozenven het hoofddoel wat betreft het monitoren van amfibieën. ‘Maar het is voor ons ook een uitdaging om ook in andere poelen en waters in en rond Roosendaal te weten wat er leeft. Op deze manier leren we dan ook veel over waterinsecten en vissen zoals bijvoorbeeld een visje wat in onze omgeving nog niet gemeld was, de blauwband, die ook nog wel eens forellenvisje genoemd schijnt te worden’, licht de werkgroep van de KNNV toe.

‘Ons doel blijft natuurlijk de amfibieën en het is altijd weer spannend als je bij een poel komt en er blijken meerdere soorten kikkers en salamanders in voor te komen. Eén van de mooiste en zeker om te zien is toch de Alpenwatersalamander. Zo blijft het iedere dag weer een verrassing om te zien wat we vinden. Zo hopen we nog steeds in onze omgeving de vinpootsalamander en de heikikker te vinden, twee soorten die we tot op heden nog niet aangetroffen hebben. Maar we blijven er voor gaan, want we denken te weten dat ze er zijn’

 

Foto’s Aad Meijer