web analytics

‘Forse uitdagingen’ voor Alwel in Roosendaal

Woningcorporatie heeft in Roosendaal forse uitdagingen. Dat zegt vestigingsmanager Roosendaal Rob van Son in het Jaarplan 2021. ‘In Roosendaal bouwen we de komende jaren 300 huizen. Maar in 2035 zijn er 500 woningen méér nodig’. Bovendien gaat het niet alleen om het aantdal woningen, maar ook om het soort woningen.

Van Son: ‘Onze woningen sluiten nu niet aan bij onze huurders. De bevolkingssamenstelling verandert en daarom hebben we nu vooral behoefte aan kleine, duurzame huizen, terwijl wij veel, grote eengezinshuizen hebben. Ook zien we een toename in het aantal statushouders dat zich vestigt in Roosendaal. Dit zorgt ook voor meer druk op onze woningvoorraad’.

Josephwijk
In 2050 moeten alle huizen in Nederland CO2-neutraal en van het gas af zijn. Alwel pakt die opgave stevig op en verduurzaamt gemiddeld 500 huizen per jaar. Rob van Son: ‘In Roosendaal zijn we concreet bezig met de wijken Langdonk en de Josephwijk. In de Josephwijk zijn de honderd jaar oude woningen niet meer aan te passen aan de hoge (duurzaamheids-)eisen van deze tijd. Daarom verhuizen de bewoners, worden de woningen gesloopt en wordt nieuwbouw teruggeplaatst. Het uiteindelijke resultaat is een duurzame wijk met een variëteit aan energiezuinige en toekomstbestendige woningen.’

Schulden aanpakken
Naast het energieneutraal maken van alle woningen verbreedt Alwel haar opgave met circulair bouwen en meer groen in de wijken. ‘Met inflatievolgend huurbeleid blijven de huren betaalbaar. Speerpunt daarbij is dat nieuwe huurders een passende en betaalbare woning krijgen toegewezen. Daarnaast kunnen huurders met een laag inkomen en hoge sociale huur in 2021 eenmalig een huurverlaging krijgen. Dat speelt in 2021 en daar zetten wij ons graag voor in. Zeer actueel is de coronacrisis, die diepe gaten heeft geslagen in de portemonnee van sommige huurders. Bij het voorkomen van schulden werken we samen met de gemeente Roosendaal om problematische schulden vroeg te signaleren en gezamenlijk op te pakken’.

Uitzettingen
Van Son: ‘Daarnaast hebben we als doel om het aantal ontruimingen in 2021 op nul te zetten. Uitzonderingen daarop zijn criminaliteit en ernstige overlast. In samenwerking met onze maatschappelijke partners doen we er alles aan ervoor te zorgen dat mensen hun huis niet uit moeten’.

Leefbaarheid
Leefbaarheid in de wijken staat hoog op de agenda. ‘We zien dat de onrust in aantal wijken behoorlijk is, mensen voelen zich niet altijd veilig. Het samenleven gaat niet altijd goed en de coronacrisis maakt dat extra zichtbaar. Dat vraagt komende jaren veel aandacht. Met gemeente en andere partners in de wijk is het goed weer een meerjarige gezamenlijke aanpak neer te zetten. Met gemeente is het nodig te kijken waar toekomstige nieuwbouwlokacties landen, zodat meer differentiatie in de wijken mogelijk wordt en we meer verschillende woningtypen in de stad terug kunnen krijgen’.

Werkgebied
In het hele werkgebied bouwt Alwel het aantal woningen de komende vijftien jaar met circa 2300 woningen uit, zegt Voorzitter van de raad van Bestuur Tonny van de Ven. Het werkgebied ligt in de gemeenten Roosendaal, Etten-Leur en Breda.