web analytics

‘Flitsvergunning van gemeente Roosendaal win-win-situatie’

Sinds 1 november vorig jaar kent Roosendaal de zogenaamde flitsvergunning. Op een bouwaanvraag volgt er binnen vier dagen een beslissing. Het is een win-win- situatie, voor zowel de aanvrager, als voor de afdeling Vergunningen van de gemeente Roosendaal. Inmiddels zijn er al enkele tientallen vergunningen op deze snellere manier verleend.

Wethouder Cees Lok is blij met deze ontwikkeling: “Met flitsvergunning helpen we zowel de aanvrager van een vergunning, als onszelf. We willen het vooral makkelijker maken voor onze inwoners. Het is ook niet meer van deze tijd dat iemand acht weken moet wachten op een eenvoudige bouwaanvraag. De flitsvergunning werkt sneller en er is minder papierwerk nodig. Met deze maatregel versterken we onze dienstverlening”.

Vier dagen
De flitsvergunning is de reguliere aanvraagprocedure, maar dan versneld. In plaats van na 8 weken krijgt de aanvrager al binnen vier dagen een antwoord. Een flitsvergunning is geen wettelijke procedure, maar een service van de gemeente Roosendaal en wordt digitaal ingediend via het omgevingsloket.

Om in aanmerking te komen voor de flitsprocedure moet de aanvraag aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het gaat om eenvoudige bouwwerken zoals:
Aanbouwen, Dakkapellen, Erfafscheidingen, Reclame uitingen (ook reclamezuilen), Kozijnwijzigingen,

Andere voorwaarden
Verder is van belang dat: De bouwkosten zijn lager dan € 25.000,-, De tekeningen voldoen aan de indieningsvereisten, Het bouwplan hoeft niet getoetst te worden door externe adviseurs, zoals de brandweer of de omgevingsdienst.

Als de vergunningaanvraag niet past binnen ‘flits’ procedure, bijvoorbeeld omdat er advies van de brandweer noodzakelijk is, volgt de reguliere procedure. De aanvrager wordt daar dan van op de hoogte gesteld.

❯ Meer informatie op website gemeente

Wanneer: zondag 12 juli 2020 @ 09:30
Waar: Natuurpoort Wouwse Plantage, Schouwenbaan

Landgoedwandeling Een wandeling door het landgoed Wouwse Plantage en het Plantage Centrum waarbij wetenswaardigheden over de gebouwen en de historie