web analytics

Feestjaar ‘Roosendaal 750’ kost gemeente uiteindelijk 549.110 euro

De festiviteiten in het kader van ‘Roosendaal 750’ hebben de gemeente Roosendaal uiteindelijk € 549.110 gekost Dat meldt Stichting Roosendaal 750 in het evaluatieverslag over het feestjaar. De Stichting heef totaal €.711.049 uitgegeven en had uiteindelijk de beschikking over € 761.939. Dat was wel inclusief een voorschot van de gemeente van 100.000 euro op de borgstelling, waarvan na het plussen en minnen € 50.890 naar de gemeente kon worden teruggestort.

Daarmee heeft het feestjaar de gemeente dus uiteindelijk 549.110 euro gekost: het half miljoen dat als budget beschikbaar was gesteld en 49.110 van de 250.000 euro waarvoor de gemeente zich borg gesteld had voor het geval dat dat nodig zou zijn. Daarvan was een ton als voorschot gegeven.

Sponsoring
Naast het geld van de gemeente kon Stichting Roosendaal 750 beschikken over 49.400 euro aan sponsering (bijeengebracht door 32 sponsoren) en 50.000 euro uit het Joost van Roosmalenfonds. De sponsoring in natura (kosten die niet gemaakt zijn hoeven te worden) bedraagt afgerond € 25.000. Daarnaast kwam 72.539 euro binnen via entreegelden van ‘Kijk ons..Roosendaal’ en de ‘Grande Finale’ (27.012 euro), de boekverkoop (40.618 euro) en cd-verkoop (4.909 euro). Ook was het publiek een bijdrage bij de stadsbrunch gevraagd.

Bot gevangen
Uit het verslag blijkt ook dat het geen sinecure voor de Stichting was om sponsoren te vinden. Subsidieaanvragen bij het Prins Bernard Cultuurfonds, Het VSB fonds en het cultuurfonds van de Bank Nederlandse Gemeenten vingen bot. Het bleef bij twee zogeheten supersponsors (Rabobank en Voets Assurantiën-verzekeringen) en drie hoofdsponsoren (Zento bureau voor lmpact, DGD Administratie- en
Belastingadviseurs en McArthur Glen Designer Outlet Rosada). Daarnaast een aantal sponsororen, sub-sponsoren en begunstigers. ln totaal 32 sponsoren. ‘Er is zeer intensief gezocht naar meer sponsoren, waarbij ruim 250 bedrijven zijn benaderd, maar dat heeft niet geleid tot nog meer sponsoren’, klinkt het enigszins teleurgesteld in het verslag.

Boeken
Niet alle boeken, dvd’s en cd’s zijn overigens verkocht. Wat over is wordt overgedragen aan de gemeente. Die betaalt voor de boeken de inkoopsprijs om verder te verkopen of om als representatiegeschenk te gebruiken.

Van en voor Roosendalers
Eindconclusie van de Stichting Roosendaal 750 is dat het echt een feestjaar is geworden van door en voor de Roosendalers. ‘Helaas zijn niet alle doelgroepen bereikt, zoals een aantal geloofsgemeenschappen en de middelbare scholieren voor wat betreft een apart project. Uiteraard zijn deze wel in de gelegenheid geweest om deel te nemen aan de diverse projecten’, aldus het verslag.

Vervolg
Een aantal activiteiten dat in het jubileumjaar voor het eerst is gehouden, krijgt overigens een vervolg. Zoals de nostalige voorjaarskermis (inmiddels achter de rug), Jazz750, Leerlingenmuziekdag, Uitbreiding van de Gedichtenroute, Rooskleurig Festival, Walking Footbal en Roosendaal Geniet Tour. Aanbevolen wordt om te bekijken of de Stadsbrunch in overleg met de Horeca een vervolg kan krijgen.