web analytics

Feestelijke aftrap van reconstructie Kasteel van Wouw

In Wouw wordt donderdagmddag 22 juli feestelijk begonnen met de reconstructie van het Kastel van Wouw. Waterschap Brabantse Delta, stichting Kasteel van Wouw en de gemeente Roosendaal werken samen aan dit project. Speerpunten daarbij zijn het zichtbaar maken van de restanten van het kasteel, het opnieuw aanleggen van de omwalling rond het kasteel en het realiseren van natuurontwikkeling, waterberging en waterinfiltratie in het gebied.

Aantrekkelijke combinatie
De gracht, de verdedigingswallen en de resten van funderingen worden de komende maanden hersteld en zichtbaar gemaakt. De gracht zal ook worden ingezet voor waterinfiltratie en waterberging. Ook wordt er rondom de gracht een ecologische verbindingszone aangelegd, waarbij waterpoeltjes met elkaar worden verbonden. Dit komt ten goede aan de biodiversiteit voor onder andere amfibieën en waterdieren.
Hierdoor ontstaat een aantrekkelijke combinatie van cultuur, watermanagement, natuur, landschap en recreatie.

Archeologische waarde
Het Kasteel van Wouw heeft grote archeologische waarde. Het kasteel is vermoedelijk al in de tweede helft van de dertiende eeuw gebouwd als een ronde waterburcht. Aan het eind van de vijftiende eeuw is om de burcht een vesting gerealiseerd. Deze vesting had vier hoektorens die met aarden wallen aansloten op een voorpoort en een buitengracht. In deze periode werd ook de voorburcht gemoderniseerd.

Feestelijke start
Om de start van de werkzaamheden kracht bij te zetten, is er donderdag 22 juli om 15.00 uur een feestelijke start van de werkzaamheden. Die vindt plaats op de Kasteelweide in Wouw. Naast wethouder Inge Raaijmakers, zijn ook Kees Hoendervangers (Stichting Kasteel van Wouw) en Hans Peter Verroen (Waterschap Brabantse Delta) aanwezig. Wethouder Inge Raaijmakers gaat donderdag een symbolische eerste schop in de grond zetten, ten teken van de officiële start van de werkzaamheden.

Archieffoto boven: Hans Peter Verroen van waterschap Brabantse Delta (links) en wethouder Toine Theunis van Roosendaal tonen hoe de gracht rond het voormalig kasteel van Wouw er uit gaat zien. (Foto Gemeente Roosendaal)