web analytics

Evenementennota moet voor meer balans bij evenementen zorgen

Roosendaal heeft een nieuwe evenementennota, die kaders biedt om de ‘levendigheid en leefbaarheid’ in balans te houden. Ook het op te richten City Marketing Bureau (CMB) krijgt een rol bij evenementen. Als een evenement toegevoegde waarde heeft voor de marktpositie van Roosendaal, dan plakt dat CMB er een sticker ‘ster-evenement’ op. Zo’n evenement krijgt dan extra marketingondersteuning.

De nota vormt een aanzet om samen met betrokken partijen in Roosendaal het klimaat voor en rondom evenementen verder te verbeteren. De eerste jaren 2018 en 2019 worden beschouwd als pilotjaren. Op twee momenten tijdens deze periode wordt getoetst of de nieuwe instrumenten voldoende kunnen sturen en of de beoogde balans tussen levendigheid en leefbaarheid beter is geworden. Op basis van de conclusies worden het beleid en/of de daaraan verbonden beleidsregels zo nodig aangepast.

Hans Verbraak: “Deze nieuwe evenementennota geeft ons de kaders om elk event in Roosendaal op de juiste manier te organiseren. De evenementen kunnen ook beoordeeld worden op de waarde voor de stad.
Ik ben blij dat deze nota er is omdat wij nu duidelijkheid geven aan bewoners, bezoekers en organisatoren. Iedereen weet nu wat hij kan en mag verwachten.”

Waardering

Inwoners in Roosendaal waarderen de evenementen in Roosendaal zeer, maar dat mag niet ten koste gaan van de druk op de openbare ruimte. Dat is de achterliggende gedachte van de nota.
‘De nota heeft als doel om in Roosendaal een krachtig en aangenaam evenementenklimaat te creëren voor evenementen, waarbij levendigheid en economische meerwaarde in balans zijn met leefbaarheid. Om dit te bereiken zijn kaders en procedures opgesteld. Veiligheid en gezondheid liggen bij publieksevenementen tegenwoordig onder het vergrootglas. Roosendaal kiest er nadrukkelijk voor om het
beleid rondom evenementen zo helder en goed mogelijk te regelen. Dit vergt een duidelijke (regie)rol van de gemeente. Deze nota biedt handvatten om de juiste afwegingen te kunnen maken en de gang van zaken te kunnen evalueren”, luidt de toelichting bij de nota.

Instrumenten

Drie instrumenten helpen bij het bereiken van de doelen:
1. Het evenementenloket als frontoffice: servicepunt voor organisatoren en sturingsmogelijkheid veiligheid en gezondheid;
2. De evenementenkalender om te kunnen sturen op moment;
3. Het locatiebeleid om te kunnen sturen op locatie.

Samen optrekken

De evenementenorganisatie, hulpdiensten en gemeente trekken samen op bij het zo goed en veilig mogelijk organiseren van evenementen. Het werken met een evenementenloket zorgt daarbij voor zoveel mogelijk sturing. Dat geldt ook voor de kalender en het locatiebeleid.

Ster-evenementen

‘Kenmerken van evenementen die het predikaat ‘ster-evenement’ krijgen, zijn: beeldbepalend karakter, bovenlokale aantrekkingskracht, marktverruiming met nieuwe doelgroepen, en een langdurige commerciële spin-off. Voor 2018 worden nog geen ster-events bepaald; deze taak zal straks door het CMB vervuld worden’, aldus de nota.