web analytics

Energie handelsplatform op Majoppeveld van start

Deze week is in Roosendaal het Energieloket Majoppeveld van start gegaan door het tekenen van een intentieverklaring van drie deelnemende ondernemers op Majoppeveld en één Roosendaalse agrariër. Via een handelsplatform levert de agrariër rechtstreeks de zonnestroom die hij zelf niet gebruikt, door aan de drie ondernemers. Dit zonder tussenkomst van een energiemaatschappij.

Ondernemersvereniging Majoppeveld is de initiatiefnemer van dit eerste energiesamenwerkingsverband, ondersteund door de gemeente Roosendaal en de Roosendaalse ZLTO afdeling.

Navolging
Wethouder Lok: “Dit initiatief laat zien hoe we in Roosendaal omgaan met nieuwe mogelijkheden. De ondernemers krijgen goedkopere energie, de agragiër krijgt meer voor zijn stroom dan wanneer hij het terug levert aan het energienet, en tegelijkertijd verduurzamen we het bedrijventerrein. Het kan bijna niet anders dan dat dit voorbeeld navolging gaat krijgen bij andere bedrijventerreinen in onze gemeente en in de regio. Wij zijn ook zelf aan het onderzoeken of we gemeentelijke gebouwen kunnen aansluiten het handelsplatform. Heel concreet onderzoeken we of het Raadhuis kan meedoen.”

Overbelast
De energienetten in Nederland kunnen in de toekomst de stijgende energievraag steeds moeilijker aan. Zeker op piekmomenten. Door lokale handel mogelijk te maken wordt het net ontlast en wordt voorkómen dat energieopbrengsten wegvloeien uit de regio. “Ondernemers op Majoppeveld staan heel positief tegenover het loket,” aldus parkmanager Wierckx. “De opbrengsten zijn hoger dan bij teruglevering aan het net via de energieleverancier. De kosten voor de afnemer van de energie zijn lager dan dat ze de energie kopen bij een energiemaatschappij. De kostenbesparingen worden verdeeld onder alle deelnemers aan het platform.”

Agrariërs
Als op Majoppeveld alle bedrijfsdaken vol zouden liggen met zonnepanelen, zou daarmee maximaal de helft van de benodigde elektriciteit voor het bedrijventerrein worden opgewekt. Dat is al heel wat, maar niet genoeg om energieneutraal te worden. Daarom zijn de initiatiefnemers en de gemeente blij met de Roosendaalse ZLTO. Want agrariërs hebben vaak grote daken en kunnen mede daardoor juist meer energie opwekken dan ze zelf nodig hebben.

Energietransitie

Dit handelsplatform is één van de instrumenten die de gemeente inzet om de energietransitie mogelijk te maken. Door de veranderende vraag én het veranderende aanbod, is deze transitie inmiddels een landelijk thema. Om bedrijven nog beter op deze energietransitie voor te bereiden, maar ook op bijvoorbeeld de circulaire economie of klimaatadaptatie, biedt de gemeente aan Roosendaalse ondernemers 100 duurzaamheidsinterviews aan. Zodat ze uit kunnen vinden wat hen te wachten staat en hoe zij zich kunnen voorbereiden op de toekomst. Waarbij één van de oplossingen kan zijn om deel te nemen aan een energiehandelsplatform. Geïnteresseerde ondernemers en agrariërs kunnen zich aanmelden via www.roosendaal.nl/duurzaamheidsinterviews. Ondernemers en agrariërs die willen meedoen met

Foto boven: Hans Verbraak (voorzitter van de ondernemersvereniging Majoppeveld) en Jos Naalden (voorzitter van ZLTO Roosendaal) tekenen de intentieverklaring, in het bijzijn van economiewethouder Cees Lok en parkmanager Pieter Wierckx.