web analytics

En nog een – en veel groter – zonnepark in Roosendaal

Een week na de aankondiging van een zonnepark van 5 ha langs de A58 in Roosendaal, kondigt de gemeente opnieuw plannen voor een zonnepark aan. En een nog veel groter park: van wel 30 ha en goed voor 115.000 zonnepanelen, waarmee wel 10.000 huishoudens bediend kunnen worden. En: ‘Geen problemen met het landelijk net, want het park wordt direct aangesloten op de open elektriciteitscentrale van Enexis aan de Zwaanhoefstraat’.

‘Daarmee wordt een stabiele verbinding het energienet van Roosendaal gewaarborgd’, stelden de gemeente Roosendaal en DIEPP Solar Energy Projects bv (DIEPP) bij de presentatie van het plan.

Grootste
Het plan behoort tot de grootste van Noord-Brabant. Het gebied voor het toekomstig park ligt in een buitendijks gebied aan de Roosendaalse Vliet en wordt begrensd door de Holderbergsedijk en de Evertkreekweg. Het heeft vanuit het (water)beherende Waterschap Brabantse Delta een onderloopfunctie voor de opvang van hoogwater.

‘De aanleg van dit Solarpark past in het actieplan Roosendaal Futureproof dat in 2017 is opgesteld om de duurzame toekomst van de gemeente te waarborgen. Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roosendaal heeft onlangs een gemeentelijk visie op zonne-energie vastgesteld. De doelstelling om binnen 5 jaar 75 ha aan zonneweide te ontwikkelen krijgt met deze plannen een enorme boost’aldus de gemeente.

Informatieavond
DIEPP gaat voor dit park een vergunning aanvragen bij gemeente Roosendaal. De procedure van de vergunningaanvraag voorziet dat belanghebbenden hun zienswijze in kunnen brengen en dat plannen hierop mogelijkerwijze aangepast kunnen worden. ‘Ten aanzien van het belang van aan- en omwonenden organiseert DIEPP op korte termijn een buurtgebonden informatieavond, waarbij inspraak in de planvorming centraal zal staan. Aan- en omwonenden zijn afgelopen week omtrent de plannen ten eerste male geïnformeerd’, aldus het bedrijf.

Wat/wie is DIEPP?
Wie is DIEPP? ‘DIEPP is een ervaren (Brabantse) ontwikkelaar van zon-gebonden energieprojecten. Voortgekomen uit, en vormgegeven door, medewerkers van energie-en installatiebedrijven bouwt DIEPP sedert 2010 maatwerk zonne-installaties. De kwaliteit van de gebouwde installaties, hoge opbrengsten en goede waardevolle ateriaalkeuzes staan daarbij centraal. Aanvankelijk met name voor de agrarische sector, later aanvullend voor de vastgoedsector. Sinds 2014 went DIEPP haar krachten, in opdracht van initiatiefnemers, aan voor de ontwikkeling van omvangrijke grondgebonden zonne-parken, waarmede de energietransitie naar duurzame energievormen
efficienter inhoud kan worden gegeven. Voor de financiering van projecten werkt DIEPP samen met verschillende West-Europese investeerders en crowdfunding platforms. De exploitatie van het voorgenomen park zal gevoerd worden vanuit de bedrijfsvoering van de gespecialiseerde investeerders’, zo luiden de ‘geloofsbrieven;.

Crowdfunding
In voorgenomen energiepark kunnen inwoners van Roosendaal gaan deelnemen. Door middel van een onafhankelijk crowdfunding platform zal het mogelijk zijn zonne-aandelen te kopen vanaf €25. ‘Het basisrendement van deze zonne-aandelen ligt op 3,5%. Het jaarlijks rendement wordt uitgekeerd op basis van de productie van het zonne-energieproject – hetzelfde principe als bij zonnepanelen op eigen daken. Op het einde van de deelname krijg de deelnemer de eigen investering weer terug, net als bij een obligatie. Het rendement van een crowdfunding deelname kan oplopen naar een projectrendement tussen de 5-6%’, zo houdt DIEPP voor.

Wanneer: dinsdag 7 juli 2020 @ 20:00
Waar: Carillon Sint Janskerk, Markt

Zomeravond beiaardconcert Zomeravondklokken klinken vanaf de St. Jan. Concert door Joost van Balkom uit Den Bosch. De beiaardconcerten zorgen voor