web analytics

De elf partijen van de Roosendaalse raadsverkiezing 2018

Aan de gemeenteraadsverkiezing doen 11 politieke partijen mee. Hieronder een lijst van deze elf partijen, met een link naar hun website en een link naar het partijprogramma in de vorm van een PDF-bestand zoals dat via de website van de gemeente kan worden gedownload. Ook een link naar de kandidatenlijsten. De SP heeft de langste kandidatenlijst (31 namen), Pleijdooi Voor Cultuur de korste: daar staat alleen de naam Jaap Pleij op. Letterlijk dus een eenmanslijst.


Lijst 1: Roosendaalse Lijst
website: https://www.roosendaalselijst.nl/
❯ Verkiezingsprogramma Roosendaalse Lijst (PDF, 799.37 KB)


Lijst 2: CDA
website: https://www.cda.nl/noord-brabant/roosendaal/
❯ Verkiezingsprogramma CDA (PDF, 2.2 MB)>


Lijst 3: SP (Socialistische Partij)
website: https://roosendaal.sp.nl/
❯ Verkiezingsprogramma SP (PDF, 1.47 MB)


Lijst 4: Vrije Liberale Partij (V.L.P.)
website: http://www.vlproosendaal.nl/
❯ Verkiezingsprogramma VLP (PDF, 4.17 MB)


Lijst 5: VVD
website: https://roosendaal.vvd.nl/
❯ Verkiezingsprogramma VVD (PDF, 320.38 KB)


Lijst 6: Democraten 66 (D66)
website: https://roosendaal.d66.nl/
❯ Verkiezingsprogramma D66 (PDF, 5.15 MB)


Lijst 7: Partij van de Arbeid (P.v.d.A)
website: https://roosendaal.pvda.nl/
❯ Verkiezingsprogramma PvdA (PDF, 573.99 KB)


Lijst 8: Nieuwe Democraten (ND)
website: https://nieuwedemocraten.nl/
❯ Verkiezingsprogramma Nieuwe Democraten (PDF, 1.83 MB)


Lijst 9: GroenLinks
website: https://roosendaal.groenlinks.nl/
❯ Verkiezingsprogramma GroenLinks (PDF, 790.08 KB)


Lijst 10: Pleijdooi Voor Cultuur (PVC)
website: https://roosendaalspleijdooi.jimdo.com
❯ Verkiezingsprogramma PVC (PDF, 75.78 KB)


Lijst 11: ChristenUnie
website: https://roosendaal.christenunie.nl/
❯ Verkiezingsprogramma ChristenUnie (PDF, 901.33 KB)


Kandidatenlijsten
Op de website van de gemeente zijn de Kandidatenlijsten te zien van de partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing.
❯ Kandidatenlijsten gemeenteraadsverkiezingen 2018 (PDF, 128.44 KB)