web analytics

Elf kandidaten voor functie burgemeester van Roosendaal

Voor de burgemeestersspost van Roosendaal zijn elf sollicitatiebrieven binnengekomen. Die elf sollicitanten gaan deze en volgende maand op de koffie of thee bij de commissaris van de koning. Een vertrouwenscommissie legt uiteindelijk in een besloten raadsvergadering twee namen voor aan de gemeenteraad van Roosendaal. In een openbare vergadering wordt daarna de keuze (aanbeveling) van de gemeenteraad bekend gemaakt. Dat is volgens de planning in juni.

Dan duurt het (vermoedelijk) nog tot september voor bekend gemaakt wordt wie de nieuwe burgemeester van Roosendaal wordt. De gemeenteraad beveelt een kandidaat aan, waarna de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de kandidaat bij de Koning voor benoeming voordraagt.

Van de elf sollicitanten is er één vrouw. Zeven kandidaten vervulden een functie als (oud-)burgemeester/wethouder of een overige politieke c.q. overheidsfunctie. Daarnaast zijn er vier kandidaten uit de particuliere sector/vrije beroepen.

De verwachting is dat de nieuwe burgemeester op 1 oktober wordt beëdigd. Dat is ook de datum waarop burgemeester Jacques Niederer wil stoppen. Hij is dan 59 jaar en zit dan op bijna de helft van zijn tweede termijn.

❯ Zie ook: Burgemeester Niederer stopt per 1 oktober 2019