web analytics

Eikenprocessierups: Gemeente laat 2300 eikenbomen behandelen

De gemeente Roosendaal laat zo’n 2300 eikenbomen prevcentief behandelen om overlast van de eikenprocessierups terug te dringen. Een gesecialist bedrijf klaart die klus in mei in drie dagen. Daarvoor wordt volgens de gemeente met een strakke 24-uursplanning gewerkt om het werk op tijd af te krijgen. ‘Het valt niet uit te sluiten dat er dan enige licht- of geluidsoverlast in de woonwijken zal zijn. Dit is van korte duur. We vragen de bewoners dan ook om begrip wanneer deze situatie zich voordoet’, kondigt de gemeente aan.

Scholen
Op de meest kritische plekken wordt preventief een bacteriepreparaat gespoten dat de rupsen doodt. Dit wordt onder andere gedaan bij scholen, kinderspeelplaatsen en sportparken. Ook bij eikenbomen binnen de bebouwde kom, waar dat verantwoord mogelijk is, wordt preventief gespoten.

Strenger
‘Buiten de bebouwde kom streven we ernaar zo min mogelijk in te grijpen. Enkel wanneer er ondanks de preventieve behandeling toch nesten met rupsen ontstaan op plekken waar ze voor veel overlast kunnen zorgen, worden deze weggezogen. Door zo weinig mogelijk in te grijpen, stimuleren we de aanwezigheid van natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups en houden we de plaag zoveel mogelijk in toom’, zegt de gemeente.

Locaties
Op de website van de gemeente (www.roosendaal.nl) is meer informatie over de bestrijding te vinden, en ook een kaart met de bestrijdingslocaties.