web analytics

Eerste lichting ‘Roosendaalse’ hbo-studenten studeert af

Twee jaar geleden begonen de tweejarige hbo-opleidingen in het voormalig belastingkantoor aan het Mill Hillplein in Roosendaal. Dat betekent dat komende zomer de eerste 100 studenten van de Associate degrees Academie hun hbo-diploma uitgereikt krijgen. Na de zomer verwacht de academie met (zeker) 400 nieuwe studenten aan de slag te gaan.

De Avans Hogeschool en de HZ University of Applied Sciences startten twee jaar geleden met 8 Associate degree-opleidingen. Dat zijn 2-jarige hbo-opleidingen die korter duren en praktischer zijn ingestoken dan de 4-jarige hbo bachelor-opleidingen. ‘Het grootste deel van de afgestudeerden vindt direct werk’, zegt de opleiding.

Professionals
Directeur Roland van der Poel: “In het voorjaar van 2018 werd ik benoemd tot directeur van deze academie in oprichting en werd er nog volop gebouwd aan zowel het pand van het voormalige belastingkantoor aan het Mill Hillplein als aan de verschillende opleidingen. Nu zijn we ruim twee jaar verder en leveren we de eerste professionals af. Jonge, getalenteerde mensen die direct ingezet kunnen worden op de arbeidsmarkt. Daar ben ik enorm trots op.”

Kennis en talent behouden
Onderwijswethouder René van Ginderen van Rosendaal: “De gemeente Roosendaal is blij met de komst en het succes van de Associate degrees Academie. Nu de eerste studenten hun welverdiende diploma op zak hebben, willen we hen en nieuwe studenten behouden voor de gemeente. Onze bedrijven en instellingen kunnen hun kennis heel goed gebruiken. Het is dan ook zaak dat studenten zich tijdens hun studie thuis voelen, een leuke tijd beleven in Roosendaal én een toekomst voor zich zien in Roosendaal. Daar blijven we ons hard voor maken. Onder andere door een enquête onder Roosendaalse studenten, waarvan we na de zomer de uitkomsten verwachten te kunnen presenteren.”

Nieuwe afstudeerrichtingen

Komend studiejaar voegt de Associate degrees Academie een aantal uitstroomprofielen toe aan de opleidingen Bedrijfskunde en Management. Na de zomer verwacht de Ad-academie zo’n 400 nieuwe studenten, maar dat aantal kan nog iets hoger worden omdat er tot 1 september ingeschreven kan worden. “Door corona zie je dat de arbeidsmarkt licht onder druk staat, waardoor sommige afgestudeerde mbo-studenten nu toch overwegen om hun kennis de komende twee jaar verder uit te breiden”, aldus Roland van der Poel.

Associate degree
Een Associate degree (Ad) zit qua opleidingsniveau tussen mbo-niveau 4 en hbo-bachelor in. Voor mbo’ers die verder willen leren, maar een hbo-bachelor niet zien zitten, kan de Ad een goed alternatief zijn. En ook bijvoorbeeld voor een havist die liever in de praktijk bezig is dan met theorie. De opleidingen zijn ontwikkeld in een samenwerking tussen hbo, mbo en het bedrijfsleven. Daardoor sluiten de opleidingen ook goed aan op de behoefte van bedrijven in de regio.

❯ Website AD-Academie

Foto boven: Feliciaties en bloemen voor de eerste in Roosendaal afgestudeerde hbo-studenten van directeur Roland van der Poel en onderwijswethouder René van Ginneken. De gelukkige studenten zijn Guus Feijns en Thomas Opstaken.