web analytics

Eerste Jongerenroos gaat naar Menno Nefs

Menno Nefs heeft donderdagavond 19 september de eerste Jongerenroos van Roosendaal uit handen van burgemeester Jacques Niederer gekregen. Nefs viel die eer te beurt voor vooral zijn werkzaamheden in de Jongerenraad. Na vier jaar voorzitterschap droeg hij in maart vorig jaar het stokje over aan de huiidige voorzitter Björn Rommens. Ook is Nefs secretaris van de Jongerenraad geweest.

Het college van burgemeester en wethouders besloot Menno Nefs als eerste jongere in Roosendaal de Jongerenroos toe te kennen vanwege zijn bijzondere inzet voor de gemeente Roosendaal. Menno zette zich niet alleen met veel ambitie in voor de Jongerenraad van de gemeente Roosendaal, maar was ook actief als voorzitter van Stichting Bevrijdingsfestival Roosendaal en maakte vorige jaar deel uit van het bestuur van 750 jaar Roosendaal. Verder heeft hij een zetel in het comité ‘Herdenken en Vieren’.

Doorslag
Maar vooral zijn inzet voor de Jongerenraad gaf de doorslag. Zijn inspanningen zijn onder andere mede van invloed geweest op het verruimen van de openingstijden van de horeca, het presenteren van de Woonagenda met nadruk op woningen voor jongeren; en zijn lobby voor de komst van een Hoger Beroeps Opleiding naar Roosendaal.

Ook het bandjesbeleid tijdens carnaval, het prikkelen van het debat rondom het drugsbeleid, het onder de aandacht brengen van problematiek overgang van 18- naar 18+ in de jeugdzorg, en het oprichten van het Bevrijdingsfestival staan op zijn ‘lijstje van verdiensten’.

Jongerenvariant

De Jongerenroos is de jongerenvariant van de Roosenspeld, een onderscheiding voor actieve inwoners. De Jongerenroos wordt verleend aan jongeren in de leeftijd tot en met 25 jaar, die zich op een bijzondere wijze hebben ingezet voor de gemeente Roosendaal en waarvan de prestatie van belang is voor de gemeente Roosendaal. Vanaf 2020 zullen ieder jaar maximaal 5 Jongerenrozen uitgereikt gaan worden. Nominaties kunnen worden ingediend via de gemeentelijke website roosendaal.nl Bij uitreiking van de Jongerenroos wordt een oorkonde uitgereikt en daarbij hoort ook een schriftelijke motivatie.