web analytics

Drukke rotonde Boulevard tijdelijk dicht – Stad op stelten

Tussen maandag 8 juli en 18 augustus gaat de rotonde Boulevard / Beethovenlaan op de schop en dat betekent waarschijnlijk dat de stad die zomerperiode min of meer op stelten staat vanwege omleidingen. De Beethovenlaan is immers een belangrijke toegangsweg naar het centrum en bovendien liggen daar vlakbij de rotonde ook nog twee druk bezochte supermarkten.

De stad krijgt dus met andere verkeersstromen te maken. Deels te voorzien omdat er omleidingsroutes worden ingesteld, maar ‘creatieve’ inwoners zullen ongetwijfeld ook eigen routes uitvogelen.

Verkeersregelaars
De eerste dagen wordt, zo zegt de gemeente op haar website, sowieso een aantal verkeersregelaars ingezet ter hoogte van de Dunantstraat, Hoogstraat/Brugstraat, aan de andere kant ter hoogte van de Van Gilselaan en op de Beethovenlaan ingezet. ‘Mocht het nodig zijn, dan zetten we de regelaars voor een langere periode in’, aldus de gemeente.

Er is geen doorgaand verkeer mogelijk. Fietsers worden langs de werkzaamheden geleid.

Veiliger
De nieuwe rotonde wordt ten opzichte van de oude rotonde een klein stukje verlegd. Dit is nodig omdat hij groter wordt. Zo kan het fietspad op ongeveer 5 meter van de rijbaan worden aangelegd. ‘Dit maakt de rotonde veiliger en overzichtelijker’, is het uitgangspunt van de gemeente.

Omleidingsroutes
In de omledingsroutes worden onder andere de Burgemeester Freijterslaan, Spoorstraat, Brugstraat, A17, Strausslaan, Zwaanhoefstraat (Phlipswijk) en afslag 24 van de A58 met Antwerpsestraat genoemd. Daar moet men sowieso rekening houden met meer verkeer.
Het vrachtverkeer naar Majoppeveld Noord wordt via afslag 21 van de A17 geleid, en naar Majoppeveld Zuid tot 20 juli via afslag Rucphen 21 en Rijksweg Zuid en vanaf 20 juli via afslag 22.

De bedoeling is dat de verkeerslichten op de hoek Brugstraat / Hoogstraat gedurende de werkzaamheden uit gaan.

Kaarten omleidingsroutes
Op de website van de gemeente Roosendaal zijn kaarten te vinden met de omleidingsroutes.
❯ Kaarten omleidingsroutes (pdf)
❯ 15-05-2019: Nieuwe rotonde Boulevard wordt zomerklus

Foto boven: Een tekening van de nieuwe rotonde Boulevard/Beethovenlaan (tekening Gemeente Roosendaal)

De rotonde Boulevard/Van Beethovenlaan (mei 2019). Een aantal bomen is al gekapt om het fietspad verder van de rijbaan te kunnen aanleggen.