web analytics

Drie nieuwe wethouders in Roosendaal

Het nieuwe college van B en W van Roosendaal krijgt naar verwachting drie nieuwe wethouders. Alleen Toine Theunis (Roosendaalse Lijst) en Cees Lok (VVD) komen terug als wethouder.

Cees Lok houdt zijn portefeuille Binnenstad. Toine Theunis verruilt Sport voor Cultuur, maar blijft Financiën, Wonen en Ruimtelijke Ordening in zijn portefeuille houden.

Jeugd, Onderwijs en Sport komen bij kandidaat-wethouder René van Ginderen (CDA). Nieuw is ook kandidfaat-wethouder Inge Raaijmakers (Roosendaalse Lijst). Die gaat zich bezighouden met Openbare Ruimte, Vitale Wijken & Dorpen en Thuiszorg.

De derde nieuwe kandidaat-wethouder is Klaar Koenraad (Groen Links), met Duurzaamheid, Zorg (behalve Thuiszorg), Volksgezondheid en Bestuurlijke Vernieuwing.

Roosendaalse Lijst, VVD en CDA zaten ook in het vorige college. Nieuw is Groen Links; dat is ‘ingeruild’ voor de SP.

❯ ‘Duurzaam, sterk en aantrekkelijk Roosendaal’ inzet nieuwe coalitie