web analytics

Drie hoofdvarianten voor ontsluitingsweg naar nieuwe Bravis

Meer dan 200 omwonenden van het gebied De Bulkenaar hebben zich donderdag 9 januari 2020 in wijkcentrum de Bergspil laten informeren over de mogelijk nieuwe ontsluitingsweg voor het gebied. De varianten voor deze weg, die het nieuwe Bravis Ziekenhuis en de wijk Tolberg beter gaat ontsluiten, zijn onderzocht door een verkeerskundig bureau.

Gecombineerd
Dit levert volgens het bureau drie potentiële varianten op die verkeerskundig recht doen aan een goede bereikbaarheid van het ziekenhuis en de wijk. Omwonenden droegen dertien varianten aan. Het bureau heeft naar deze varianten een zogenaamde ‘quickscan’ gedaan. Deze scan laat zien dat de varianten op zichzelf staand niet optimaal zijn. Maar wanneer elementen uit die varianten worden gecombineerd levert dit wel drie haalbare hoofdvarianten op.

Onderzocht
‘Deze drie hoofdvarianten zijn uitgebreider onderzocht en bieden alle drie een goede ontsluiting voor zowel het ziekenhuis als de wijk Tolberg. Daarnaast is er bij deze varianten een alternatieve route bij calamiteiten mogelijk, is er een betere spreiding van het verkeer en bieden de varianten een positieve afwikkeling van het verkeer richting het centrum. Het onderzoek brengt de effecten op het gebied van verkeer, milieu en geluid in beeld’, aldus de gemeente.

Reacties
Reacties zijn mogelijk tot donderdag 23 januari 2020 via het mailadres ziekenhuis@roosendaal.nl.

Uitgebreid beschreven
De diverse varianten worden ❯ ❯ HIER uitgebreid beschreven en in kaart gebracht, inclusief gegevens over kruispunten, geluidshinder en luchtkwaliteit.

Variant 1a: Nieuw tracé aansluiting 25 Wouwse Plantage – Thorbeckelaan
Variant 1a
Het verkeer rondom het centrum van Roosendaal neemt af (richting A17).
Het verkeer verplaatst zich naar de routes: Laan van Brabant – Willem Dreesweg –Thorbeckelaan. – A17/A58.
– Meer directe verbinding tussen Tolbergen A58: verkeer via Rietgoorsestraaten sluiproutes via Huijbergseweg en Bulkenaarstraatneemt af.
– Sterkste toename op Thorbeckelaan in Tolbergrichting zuiden.
– Toename van verkeer door de wijk via de Lelieberg

Variant 1b met tunnel
– De ondertunneling zorgt voor een gunstigere route via de Willem Dreesweg ten zuiden van Tolberg en de N262 richting centrum. Verkeer op de route Laan van Brabant –Willem Dreesweg neemt daardoor af.
– De sterke toename op de Thorbeckelaan in Tolbergrichting zuiden wordt in deze variant nog groter.
– De overige effecten zijn vergelijkbaar met wat er gebeurt in variant 1a.

Variant 2 : Nieuw tracé aansluiting 25 Wouwse Plantage – Thorbeckelaan/Willem Dreesweg zuidzijde
Variant 2a
In deze variant wordt een nieuw tracé gerealiseerd tussen de afrit 25 Wouwse Plantage en de Thorbeckelaan/Willem Dreesweg zuidzijde met halverwege een extra ontsluiting van het ziekenhuis. Nabij Tolbergen op de ontsluitingsweg van het ziekenhuis geldt een max. toegestane snelheid van 50km/u, buiten de bebouwde kom 80 km/u.
Variant 2b
In deze variant wordt de spoorwegovergang Willem Dreesweg in het zuiden van Tolbergondertunneld.

Variant 3: Nieuw tracé aansluiting 25 Wouwse Plantage – Thorbeckelaan/Willem Dreesweg zuidzijde
Variant 3a
In deze variant wordt een nieuw tracé gerealiseerd tussen de afrit 25 Wouwse Plantage en de Thorbeckelaan/Willem Dreesweg zuidzijde. Het ziekenhuis wordt via een verbindingsweg met enerzijds het nieuwe tracé en anderzijds de Thorbeckelaan ontsloten. Nabij Tolberg en op de verbindingswegen geldt een max. toegestane snelheid van 50km/u, buiten de bebouwde kom 80 km/u.
Variant 3b
In deze variant wordt de spoorwegovergang Willem Dreesweg in het zuiden van Tolbergondertunnel

De diverse varianten worden ❯ ❯ HIER uitgebreid beschreven en in kaart gebracht, inclusief gegevens over kruispunten, geluidshinder en luchtkwaliteit.