web analytics

Donderdag 10 oktober acties in Bravis-ziekenhuizen

In de estafette-acties van ziekenhuispersoneel zijn donderdag 10 oktober de vestigingen Roosendaal en Bergen op Zoom van Bravis ziekenhuis aan de beurt. Dat betekent dat op ‘een aantal afdelingen’ die dag zondagdienst wordt gedraaid. ‘De medewerkers werken op deze doordeweekse dag met een bezetting alsof het zondag is. Uitgangspunt hierbij is dat de veiligheid van patiënten en medewerkers gewaarborgd blijft. De zorg voor opgenomen patiënten, spoedpatiënten, oncologische patiënten en kinderen gaat altijd door’, aldus het ziekenhuis.

Nieuwe afspraak
‘Ook spoedoperaties gaan door’, aldus Bravis. ‘Patiënten die op donderdag 10 oktober een onderzoek of behandeling hebben die niet door kunnen gaan, worden hier zo spoedig mogelijk persoonlijk over geïnformeerd. Er wordt een nieuwe afspraak gepland. Als iemand geen bericht krijgt, dan gaat de afspraak gewoon door. De zorg voor opgenomen patiënten, spoedpatiënten, oncologische patiënten en kinderen gaat altijd door. Dat geldt ook voor verloskundige zorg’.

Poliklinieken open
Alle poliklinieken zijn geopend. Afspraken op de polikliniek gaat zonder tegenbericht gewoon door. Ook bloedprikken is gewoon mogelijk.

Cao-overleg
De acties in de ziekenhuizen worden gevoerd omdat de onderhandelingen van de vakbonden met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen over een nieuwe cao Ziekenhuizen zijn vastgelopen. ‘Het Bravis ziekenhuis is door de vakbonden uitgekozen als één van de ziekenhuizen in Nederland waar actie wordt gevoerd. De stakingsacties zijn niet gericht tegen het Bravis ziekenhuis, maar is een actie tegen het collectief van ziekenhuizen’, aldus Bravis.

Medewerkers
De medewerkers die bij de actie betrokken zijn, komen dondrdag overigens gewoon naar Bravis. ‘Er is afgesproken dat medewerkers die meedoen aan de zondagsdienst wel aanwezig zijn, maar geen patiëntgebonden werkzaamheden uitvoeren’.

❯ Meer info op de website van Bravis