web analytics

Dit jaar (2019) twaalf lintjes in gemeente Roosendaal

Bij de Lintjesregen 2019 zijn dit jaar twaalf lintjes terecht gekomen in de gemeente Roosendaal. Negen in Roosendaal, en drie in de dorpen: in Nispen, Heerle en in Wouw. Bij zeven mannen, en bij vijf vrouwen. Op een rondtoer door de gemeente heeft burgemeester Jacques Niederer tussen 08:40 en 13:00 uur de onderscheidingen op locatoe persoonlijk ‘afgeleverd’. In één geval wordt het lintje door omstandigheden op een ander tijdstip uitgereikt.
 
 
 
 

Lid in de Orde van Oranje-Nassau werden:
Joke Bogers-Schoenmakers (82)
Gerard van Kaam (75)
Dré Siemons, (76)
Piet Naalden (65)
Mieke Spekman (65)
Arie Hofland (78)
Frans van Haren (73)
Frank Stroop (54)
Gré van Wesel-Kok (58) Nispen
Ine Luijkx-Broekhoven (69) Heerle
Eduard Torenbos (76)

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau werd:
Conny van Staalen-van Leeuwen (70) Wouw

Eduard Torenbos (76) krijgt door omstandgheden zijn Koninklijke Onderscheiding op een later tijdstip uitgereikt. Uiteraard is hij vrijdag al door de burgemeester geïnformeerd over het feit dat hij een onderscheiding
krijgt (Lid in De Orde van Oranje-Nassau).
De decorandi krijgen de onderscheiding vanwege hun grote verdiensten voor de maatschappij. Alle decorandi worden benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, met uitzondering van mevrouw van
Staalen-van Leeuwen. Zij wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Heel in het kort enige informatie over de gedecoreerden:

Joke Bogers-Schoenmakers is al sinds 1960 actief als vrijwilliger. Ze begon als leidster meisjeswerk in wijkhuis Pius, is sinds 1954 actief in verscheidene parochies, gastvrouw parochiecentrum,
was van 1995 tot 2017 actief als vrijwilligster van de Stichting Groenhuysen, was 15 jaar leidster van een hobbyclub en is al jaren actief bij de Stichting Algemene Hulpdienst Roosendaal.

Gerard van Kaam is al bijna 20 jaar actief als vrijwilliger bij diverse organisaties, was lid van diverse commissies bij de Stichting Carnaval Roosendaal, waar hij sinds 2001 ook deel uit maakt van de Boerentraad, is sinds 2002 actief als vrijwilliger bij het Patiëntenvervoer bij Bravis ziekenhuis Roosendaal, was van 2005 tot 2016 vrijwlliger bij De Zonnebloem, en ondersteunde van 2003 tot 2008 de coördinator van de Stichting Philip, later overgegaan in de Stichting Kringloper van Saver.

Dré Simons heeft veel gedaan voor de leefbaarheid in Burgerhout. Hij wordt ook wel eens ‘de burgemeester van Burgerhout’ genoemd. Is dagelijks bezig in de wijk en is al jarenlang actief lid van het bewonersplatform geweest en heeft de afgelopen tien jaar als ‘Supporter van Schoon’ veel zwerfvuil opgeruimd. Onderhoudt en beheert het park ‘De Verfraaiing’, waar hij ook betrokken was bij de aanleg. En realiseerde met anderen een 4 km lange wandelroute in ‘De Verfraaiing’. Ook is hij sinds 1971 actief lid en vrijwlliger bij atletiekverenging THOR, en is als vrijwilliger betrokken bij de klusploeg van Vliegend Museum Seppe. Ook zette hij zich in voor de toneelvereniging ‘t Gordijntje in Bosschenhoofd en als vrijilliger bij zorginstelling Sterrenbos.

Piet Naalden is sinds 1973 op diverse fronten als vrijwilliger actief, eerst in Wouw en later in Roosendaal. In Wouw was hij vooral actief bij het Sint Nicolaas Comité, maar ook in de oudercommissie van basisschool De Stappen en jeugdleider bij Cluzona. Kwam na verhuizing naar Roosendaal bij THOR terecht, waar hij zich vooral voor nordic-walking inzette. Ook was hij jarenlang voorzitter van de Ondernemersvereniging Brugstraat en was hij in 2015 de oprichter en coördinator van de Buurtpreventie Binnenstad.

Mieke Spekman is bekend in het carnaval, maar vooral ook als vrijwilliger bij Museum De Ghulden Roos / Tongerlohuys. Ze was van 1990 – 2005 bestuurslid, en werd daarna als vrijwilligster mede verantwoordelijk voor het beheer van de collectie, helpt bij het inrichten van de tentoonstellingen en is actief als suppoost, in welke rol ze de gasten van het museum ontvangt. Ook is ze al 12 jaar stadsgids, waarbij ze stadswandelingen begeleidt.
Bij Heemkundekring de Vrijheijt van Rosendale is ze sinds 2014 bestuurslid en redactielid van het tijdschrift van de kring. Verder is Mieke Spekman bij veel Roosendalers bekend als freelace correspondente van de Roosendaalse Bode en sinds kort als auteur van het boek ‘Roosendaal van Missiehuis tot Molenstraat’. .

Arie Hofland is al 20 jaar als vrijwilliger actief, in het bijzonder voor de Protestantse Kerk, onder meer als pastoraal ouderling, lid van de kerkeraad , kerkelijk ouderling, scriba en penningmeester van het zangkoor Dutch Christian Choir. Hij was ook een aantal jaren lid van de vakgroep Geestelijke verzorging van de Eglantier, secretaris van Una Cantare en secretaris van de Probus Club de Kring-Roosendaal. .

Frans van Haren, die werkzaam was als docent aan de LTS Sint Joseph en later vestigingsdirecteur van het Da Vinci College Roosendaal, heeft zich altijd extra ingezet voor leerlingen die het door omstandigheden extra moeilijk hadden. Ook na zijn pensionering was hij een aantal jaren coördinator van het Regionaal Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Roosendaal en Halderberge e.o. en is nig steeds bestuurslid van de Stichting Leergeld Roosendaal. Verder was hij van 1987 tot 2004 bestuurslid van de Koorschool, was invaldirigent bij Harmonie De Gildezonen, en opleider en dirigent van het jeugdorkest bij Harmonie Erato,
lid van diverse Jazz- en carnavalsorkesten en medeorganisator van Jazz750.

Frank Stroop heeft veel gedaan om de big band sound in Roosendaal geliefd te maken. Hij is al vanaf 1983 lid van de Valley Sound Big Band, een band die inmiddels zijn sporen in Roosendaal en daarbuiten verdiend heeft en waarvan hij sinds 2002 ook de secretaris is. Daarnaast ondersteunt en adviseert hij beide bands waarin zijn zoons Mark en Ruben spelen, te weten Start Spreading the News en HIP. Hij heeft volgens burgemeester Niederer een belangrijke bijdrage geleverd aan de muzikale cultuur in de gemeente Roosendaal.

Gré van Wesel- Kok is heel actief Nispen. Ze was jaren (1996-2007) bestuurslid van de Oranjestichting Nispen en organiseerde diverse activiteiten voor de jeugd, maar was ook mede-organisator van de jaarlijkse 4 mei-viering. Ze is nog steeds (sinds 1990) vrijwilligster bij de geloofsgemeenschap Heilige Maria Hemelvaart en sinds 2015 vrijwilligster bij het Openluchttheater Nispen en al ruim twintig jaar actiefbij wijkvereniging De Hooliganzen. Ze is al jaren de drijvende kracht achter de gezinsviering met Kerstmis onder andere bij het repeteren van het toneelstuk, begeleidt jonge lopers tijdens de Kerstloop en is jurylid bij ‘Nispen got’s talent’, de jaarlijkse Nispense playbackshow.

Ine Luijkx-Broekhoven heeft een hele lijst met verdensten voor het dorp Heerle achter haar naam staan. Van tien jaar voorzitter van de ouderraad van basisschool Berkenveld, tien jaar bestuurslid van het Orajecomité Heerle tot vanaf 2008 en nog steeds vrijwilligster bij de Stichting Groenhuysen op locatie Markant in Wouw. Van 1986 tot 2017 was ze betrokken bij gymnastiekvereniging GENIE (Genoegen En Nut In Eén). Ging een groep kleuters lessen, trad toe tot het bestuur. en nam meer groepen onder haar hoede. In 1990 werd ze hoofd van de afdeling Dans en ging ook les geven aan een groep mensen met een verstandelijke handicap.

Conny van Staalen- van Leeuwen heeft in de regio en in binnen- en buitenland via diverse functies bij diverse organisaties een zeer grote bijdrage geleverd aan onder andere het onderwijs voor kansarme kinderen in een aantal plaatsen in India. Maar het begon in 1979 met de functie van secretaris van de Werkgroep Open Onderwijs Wouw, die leidde tot oprichting van een openbare baisschool. Ook was ze vanaf 1990 bestuurssecretaris van de Stichting Leonardushof, van 2000 tot 2004 lid van de Raad van Commissarissen van de Stichting Groenhuijsen, vanaf 1989 ruim 20 jaar coördinator van het strijkorkest (en celliste) van het strijkorkest Autunno Ensemble, in de beginjaren 90 drie jaar lid van de Raad van Toezicht Koorschool Roosendaal en vanaf 2003 tot op heden bestuurslid en voorzitter geweest van de Anna Stibbe Stichting. Ook voor de Stichting Melania Ontwikkelingssamenwerking zette ze zich jaren in.
Internationaal zat in internationale adviescomités, en is medeoprichter en tot op heden ook secretaris-penningmeester van Stichting Benares Schoolfonds. In 1996 heeft ze in India ook les gegeven op de Deva Public School die de Nederlandse Mill Hillpater Frans Baartmans had opgericht.