web analytics

‘DesDia-aanpak in Kortendijk begint te werken’

‘De zogenaamde DesDia-aanpak in de wijk Kortendijk begint een positieve uitwerking te krijgen’. Dat stelt de gemeente Roosendaal, mede op basis van bewonersenquêtes in februari en juni van dit jaar. ‘We zijn er nog niet maar de toon is gezet’, zegt burgemeester Han van Midden in een reactie.

Veiligheidsgevoel
De naam DesDia is een samenvoeging van de straatnamen Desmijndijk en Diamantdijk, een naam overigens die al langer in gebruik was bij het bewonerscomité in deze buurt. De aanpak richt zich op het bestrijden van criminaliteit en het verbeteren van het veiligheidsgevoel in de Desdiabuurt.

Criminele familie
Op 2 september deed de rechter uitspraak in een Roosendaalse strafzaak die zich afspeelde in en rond de Desmijndijk en Diamantdijk in de wijk Kortendijk. Het ging allemaal om een criminele familie die betrokken was bij schietpartijen, vechtpartijen, intimidatie en bedreigingen. De gebeurtenissen leidden tot onveiligheidsgevoelens in de buurt. Door bewoners werd aan de bel getrokken. Samen met buurtbewoners, politie, openbaar ministerie, woningbouwvereniging Alwel werd er een actieplan voor de wijk opgesteld. Een actieplan met drie sporen: fysiek, sociaal en persoonsgericht.

Overlastgevers
De politie en het openbaar ministerie richtten zich op een persoonsgerichte aanpak van de overlastgevers. Dit leidde tot een uitgebreide strafzaak, waarbij de Officier van Justitie de DesDia aanpak benoemde. Op 1 september jl. veroordeelde voor snelheidsremmende maatregelen in de Desmijndijk te plaatsen. Een onverhard wandelpad (langs De Staaltjes) is inmiddels lastiger toegankelijk voor (brom-) fietsers. Het waterloopje ‘de Staaltjes’ kreeg een onderhoudsbeurt en een facelift. Een lokale kunstenaar gaat met een designobject de buurt visueel opvrolijken. Allemaal aanpassingen op verzoek van en in goed overleg met de bewoners van de Desmijndijk en Diamantdijk.

Buurtpreventieteam
Ook wordt er gewerkt om de sociale cohesie in de wijk te vergroten. Er is een klankbordgroep van bewoners actief om met ideeën te komen en er zijn plannen om een Buurtpreventieteam op te richten. Met de opbouwwerker en jeugdwerker wordt bekeken of er iets voor de middelbare schooljeugd in de wijk geregeld kan worden.

Samen
De gemeente Roosendaal werkt actief mee om de plannen van de buurt te realiseren. Wethouder Inge Raaijmakers (verantwoordelijk voor de buitenruimte en leefbaarheid) zegt hierover: ‘In september vorig jaar konden we al door de inzet twee buurtbewoners het opgeknapte tunneltje heropenen. Ondertussen hebben we nog meer in en rond de Desmijndijk en Diamantdijk kunnen realiseren. Het is belangrijk en waardevol dat we dit allemaal samen doen met de buurtbewoners. Het is tenslotte hun woonomgeving: zij kunnen als geen ander vertellen wat er nodig is om hier fijn en plezierig te kunnen wonen.’

Ombuigen
Bewonersenquêtes in februari en juni van dit jaar laten zien dat het veiligheidsgevoel in de buurt een stijgende lijn inzet: “We zijn er nog niet maar de toon is gezet”, zegt burgemeester Han van Midden in een reactie.
“De aanleiding van de DesDia aanpak ontstond door negatieve gebeurtenissen. Het is mooi om te zien hoe we dat met elkaar ombuigen naar iets positiefs. De criminaliteit er uit en het veiligheidsgevoel er in! Dat is het motto.”