web analytics

‘Decentralisatie huisvesting scholen is breuk met de geschiedenis’

De gemeente Roosendaal heeft op woensdag 6 december de verantwoordelijkheid over de huisvesting van het voortgezet onderwijs (VO) in handen gegeven van de VO-scholen zelf.
‘Er is gebroken met een lange geschiedenis’, en ‘Dit is een mijlpaal in het bestaan van het Norbertus/Geertrudis en het Jan Tinbergen College’, zo wordt deze stap omschreven, die bevestigd werd met deze ondertekening van de ‘Overeenkomst Doordecentralisatie Voortgezet Onderwijs’.

Op de bijeenkomst werd de geschiedenis van het onderwijs getoond in een korte film ❯ die hier online te bekijken is
Bepaalde de gemeente Roosendaal in het verleden welke school waar en hoe gehuisvest werd, nu is die verantwoordelijkheid aan de scholen zelf.

Trots en blij
Wethouder van onderwijs Hans Verbraak vertelde dat de afgelopen jaren zorgvuldig toegewerkt is naar deze decentralisatie.
“Ik ben ontzettend trots op dit resultaat. Ik weet vanuit mijn eigen verleden in het onderwijs hoe belangrijk het is om echt goed te kunnen sturen op de secundaire voorwaarden om het goede onderwijsresultaat te kunnen verkrijgen. Ik ben dan ook erg blij dat ik dit als wethouder onderwijs heb kunnen realiseren. Vanuit de gedachte dat de scholen weten wat nodig is om goed onderwijs te geven, kunnen zij dit nu ook op het gebied van de huisvesting regelen. Het daarmee gemoeide geld wordt nu door de scholen zelf besteed in hun eigen nieuw- of verbouwplannen.”

Ontwikkeling
Charles van Wettum, rector van het Jan Tinberben College, schetse de ontwikkeling als volgt: “In 1993 vroeg onze school aan het college van Burgemeesters en Wethouders of wij een uitbreiding van twee uur administratieve ondersteuning mochten ontvangen. Vandaag krijgen wij van de gemeente Roosendaal het beheer van de onderwijshuisvestingsgelden ovegedragen. Dat geeft de ontwikkeling aan die we met elkaar hebben doorgemaakt.”

Besparing
Doordat schoolbesturen nu zelf hun gebouwen kunnen bouwen én onderhouden, wordt veel tijd en geld bespaard, zeggen betrokkenen. “De gemeente blijft betrokken en eindverantwoordelijk, maar er hoeft minder onderhandeld te worden over wie nu wat moet betalen. Dat komt de snelheid ten goede en daar hebben ook de ouders en kinderen van Roosendaal baat bij. De scholen worden beter gehuisvest en hier kan al direct mee worden begonnen. Zo heeft Roosendaal over vijf jaar al een geheel vernieuwd scholenbestand voor vmbo, havo en vwo.”

Hiervoor wordt door de gemeente Roosendaal een eenmalige kwaliteitsimpuls gegeven en daarnaast een jaarlijkse vergoeding per leerling.

Foto boven: Onderwijs-wethouder Hans Verbraak (even terug voor de klas): Trots en blij…

wethouder Hans Verbraak