web analytics

De vervelende eikenprocessierups wint ook in Roosendaal terrein

Ook in Roosendaal wint de vervelende, harige eikenprocessierups dit jaar veel terrein. Sinds 13 mei is de Nationale Bomenbank in opdracht van de gemeente druk in de weer tegen de rups en de gemeente heeft inmiddels ook zelf een speciale stofzuiger aangeschaft, maar de stijd zal niet gewonnen worden. De gemeente gaat nu, zodra de ruspen ontpopt zijn tot nachtvlinders, op jacht naar mannetjes, in de hoop dat daardoor minder vrouwtjes bevrucht worden en er dus minder nesten ontstaan.

De eikenprocessierups is een plaaginsect. De rups heeft voor mens en dier (vooral honden) gevaarlijke brandharen. Daarom ligt de prioriteit bij de bestrijding bij nesten in de buurt van scholen, sportvelden, fiets- en voetpaden en waar veel mensen samenkomen, zoals Rosada en het Bravis ziekenhuis.

Lintje
Bij de locaties waar nu nog geen nesten worden verwijderd, wordt vaak een lintje met de tekst ‘Pas op eikenprocessierups’ gespannen. Maar niet alle bomen op zo’n locatie krijgen een lintje, omdat ook daar (veel) tijd mee gemoeid is en ten koste gaat van de tijd die nodig is om de nesten te verwijderen.

Bijna heel het land
In april heeft de gemeente Roosendaal de eikenbomen, waarvan bekend was dat er eitjes in de toppen waren gelegd, preventief behandeld met een biologisch bestrijdingsmiddel. Dat heeft niet verhinderd dat er dit jaar een behoorlijke toename van eikenprocessierups-nesten is in vergelijking met vorig jaar. Het verwijderen hiervan kost veel tijd en moeite. Roosendaal staat hierin niet alleen. Voor bijna heel Nederland geldt dit probleem en daarom kan de Nationale Bomenbank per gemeente maar beperkte inzet leveren.

Voedsel
Sinds 13 mei is die Nationale Bomenbank – de expert op dit gebied – in opdracht van de gemeente Roosendaal actief in de gemeente. Nesten worden op belangrijke plekken verwijderd met een speciale stofzuiger. Daarvan heeft de Bomenbank er maar één beschikbaar per gemeente. Om die reden heeft de gemeente Roosendaal er ook maar een zelf aangeschaft. Vanwege de hoevelheid nesten moeten er keuzes worden gemaakt. En dan is er nog geen garantie dat het ‘schoon’ blijft: de rupsen gaan in de nacht massaal op zoek naar voedsel en kunnen zich dus weer verspreiden.

Preventie
Wethouder Inge Raaijmakers: “Omdat de overlast elk jaar groter wordt, nemen we vanaf nu extra preventieve maatregelen. Zo hangen we binnenkort zogenaamde CCCeromoonkastjes op. Zodra de rupsen ontpopt zijn tot nachtvlinders, proberen we hiermee de mannetjes te vangen. Zo’n kastje bevat voor de mannetjes de aantrekkelijke geur van de vrouwtjes waar ze graag op af komen. We verwachten dat met het vangen van de mannetjesvlinders minder vrouwtjes bevrucht worden en er dus minder nesten ontstaan. Ook hangen we volgend jaar op strategische plekken nestkasten voor mezen en vleermuizen op. Beide zijn dol op de rups. Daarnaast hebben we nu dus veel locaties in beeld en kunnen wij deze ook beter monitoren. Met deze maatregelen hopen we volgend jaar de overlast te kunnen beperken. Echter garanties geven kan ik niet, want de natuur is behoorlijk grillig.”

Particulieren
Bomen op particulier terrein behandelt de gemeente niet. Dat moeten de eigenaren zelf laten doen. Wel is het belangrijk dat door een gespecialiseerd bedrijf te laten doen. Als de rupsen niet op de juiste manier bestreden worden, kan het probleem erger worden. Stress maakt namelijk dat ze haartjes sneller los laten met alle gevolgen van dien.

Meldingen
Op https://www.oakie.info/ staat meer informatie over hoe de rups bestreden kan worden en wat te doen bij contact. ‘Meldingen van nesten op locaties in de openbare ruimte zonder bomen met een lintje kunnen het best gedaan worden via de BuitenBeter app’, meldt de gemeente nog.