web analytics

De Stok wil publiekstrekker met 4 miljoen bezoekers worden

De gemeente Roosendaal en een afvaardiging van ondernemers in het gebied De Stok en Designer Outlet Roosendaal hebben maandag 17 mei een intentieovereenkomst getekend voor de totstandkoming van een gebiedsvisie voor Leisure Park Roosendaal. Wethouder Cees Lok tekende namens de gemeente, Pieter van Voorst Vader namens Designer Outlet Roosendaal en Nicky Broos namens Ondernemingsvereniging De Stok. De ambitie van het gebied is een publiektrekker met 4 miljoen bezoekers per jaar te worden.

Wethouder Lok: “Urban leisure, ofwel stedelijke vrijetijdsbesteding, vormt een belangrijke pijler in het ontwikkelingsprofiel van Roosendaal. Leisure moet een stevige bijdrage gaan leveren aan de Roosendaalse economie. Het zorgt ervoor dat we de aantrekkelijke, gezonde en groene stad zijn die we willen zijn. De stedelijke leisure-ontwikkeling in de binnenstad en het Vlietpark worden meegenomen in de gebiedsvisie ‘Rondje Roosendaal’. Ik ben blij dat we nu gezamenlijk gaan werken aan een eigen gebiedsvisie ‘Leisure Park Roosendaal’ waarbij we kijken hoe we ons kunnen onderscheiden van de binnenstad en er tegelijkertijd op aan te vullen. Zodat Roosendaal als geheel zich sterker op de leisure-markt manifesteert.”

Breed begrip
Nicky Broos: “’Leisure’ is in deze een breed begrip. Het gaat over sport, avontuur, vermaak, horeca, evenementen en cultuur én over shopping. Met een veelheid aan ondernemers en ondernemingen. Om een samenhangende koers te kunnen bepalen voor de leisureontwikkeling op al die verschillende onderdelen met al die verschillende belangen is het goed om samen op te trekken.”

Afstemming
Pieter van Voorst Vader: ”Designer Outlet Roosendaal is al langer bezig om te kijken wat de mogelijkheden zijn om verder te ontwikkelen. We nemen daarbij uiteraard de belangen van andere spelers op De Stok mee. Onze buren en collega-ondernemers. Voor een optimaal resultaat – nu en in de toekomst – is het goed dat we aan het begin van de doorontwikkeling gezamenlijk plannen maken en die op elkaar afstemmen.”

Na de zomer
De eerste actie die wordt ondernomen is dat een gespecialiseerd onderzoeksbureau een antwoord gaat geven om de vraag: ‘Welke kansen liggen er binnen de gemeente Roosendaal voor de verdere ontwikkeling van de pijler (urban) leisure, daarbij rekening houdend met de onderlinge samenhang van de verschillende leisurelocaties?’. De perspectiefschets die daaruit voortkomt zoomt dus in op het gehele grondgebied van Roosendaal en geeft specifiek ontwikkelingsmogelijkheden aan voor de binnenstad, Vlietpark en het gebied De Stok/Designer Outlet Roosendaal. Met die informatie worden de specifieke plannen voor Leisure Park Roosendaal vormgegeven. Het is de bedoeling dat de overkoepelende profielschets kort na het zomerreces klaar is.

Foto boven: De intentieverklaring over gebied De Stok wordt getekend. Van links naar rechts: wethouder Cees Lok (gemeente). Pieter van Voorst Vader (Designer Outlet Roosendaal) en Nicky Broos (ornemingsvereniging De Stok). (Foto Gemente Roosendaal)