web analytics

De laatste meters van de Centrumring Roosendaal

De werkzaamheden voor de Centrumring in Roosendaal zitten er bijna op. Aan het laatste stukje, het deel van de Laan van Luxemburg tussen de Nispensestraat en de Van Dregtstraat, wordt momenteel de laatste hand gelegd. Als dat klaar is, zit de klus waaraan Gebr. De Leeuw begin 2017 is begonnen, er op.

Aanvakelijk was het de bedoeling dat het werk eind 2018 gereed zou zijn. Dat is dus niet gehaald, vooral vanwege weersomstandigheden.

Voor een deel bestaat die Centrumring uit een gedeelte waar geen aanpassingen zijn gedaan. Dat is de Laan van Limburg, een stuk van de Laan van Brabant, de H.G. Dirckxstraat en en een stukje van de Stationsstraat.

Voor de Vughtstraat, de Kloosterstraat, een stuk Burgemeester Prinsensingel, een stuk Nispenstraat en de Laan van Luxemburg moest wél het nodige worden gedaan. Het hele wegprofiel werd vernieuwd. Voor het autoverkeer bleef één (geasfalteerde) rijstrook in eenrichtingsverkeer over. Meer ruimte kregen de fietsers: zij kunnen (op het vernieuwde gedeelte) in twee richtingen gebruik maken van een breed fietspad, uitgevoerd in steentjes. De tegels op de stoepen gingen er uit en werden ook door steentjes vervangen. Tussen wegdeel en fietspad verscheen een groenstrook met bomen.

Foto boven: De laatste meters voor de werkzaamheden aan de Centrumring in Roosendaal, in de Laan van Luxemburg.

❯Eerdere artikelen over de Centrumring