web analytics

De laatste loodjes voor het werk aan de Centrumring Roosendaal

Deze week is begonnen met de een na laatste fase van de Centrumring in Roosendaal: de kruising van de Nispensestraat met de Laan van Luxemburg. In een brief aan buurtbewoners verwacht uitvoerder Gebr. De Leeuw dat deze fase van het werk vrijdag 30 november is afgerond. Tot die tijd blijft de parkeergarage Nieuwe Markt dus alleen via de kant van de Raadhuisstraat bereikbaar.

De laatste fase van de Centrumring wordt daarna fase 7B, het aansluitende stuk van de Laan van Luxemburg tot de Van Dregtstraat. Het andere stuk van de Laan van Luxemburg, tussen de Van Dregtstraat en de kruising Laan van België, is eind november 2017 al in gebruik genomen. Dat werd gelijk met de reconstructie van het kruispunt Laan van België/ Laan van Limburg/ Laan van Luxemburg aangepakt.

Maanden later
Volgens een nieuwe prognose van de gemeente is de laatste fase en daarmee dus de hele Centrumring nu naar verwachting eind maart 2019 gereed. Dat is dan ruim een kwartaal later dan de oorspronkelijke planning was. Bij de lancering van de werkzaamheden ging de gemeente nog uit van ‘najaar 2018’.

Rijrichting Vrouwemadestraat
De laatste werkzaamheden, op de kruising Nispensestraat/Laan van Luxemburg en de aanpassing van het aansluitende stuk Laan van Luxemburg, heeft ook consequenties voor de rijrichting in de Vrouwemadestraat tussen de Laan van België en de Nispensestraat. Het eenrichtingsverkeer daar is omgedraaid, waardoor je hier alleen vanuit de Nispensestraat richting Laan van België mag rijden. ‘We doen dit om te voorkomen dat verkeer zich vastrijdt bij de kruising Nispensestraat/Laan van Luxemburg en moet keren. Dit zorgt voor onveilige situaties’, aldus de gemeente.

Deze omgedraaide rijrichting blijft gehandhaafd tot de Centrumring klaar is.

Foto boven: de kruising Nispensestraat / Laan van Luxemburg ligt nu ook open. Het stuk Nispensestraat tussen de parkeergarage en de Laan van Luxemburg (waar onder andere de Wilde Wingerd aan ligt) moet nog nog geasfalteerd en afgewerkt worden.

Vanaf de Laan van België mag je de komende maanden de Vrouwemadestraat richting Nispensestraat niet meer in. Het eenrichtingsverkeer is tijdelijk omgedraaid.

❯ Meer over de Centrumring Roosendaal