web analytics

De Kring eerste ‘dementvriendelijk’ theater in Brabant

Theater De Kring, Erfgoedcentrum Tongerlohuys, brasserie Over de Tong en Cultuur Compaan kunnen het vignet ‘Dementvriendelijk’ op hun deur gaan bevestigen. Theater De Kring is hiermee zelfs één van de eerste theaters in Nederland en het eerste theater in Noord-Brabant dat het predicaat Dementievriendelijk mag voeren.

De medewerkers van de vier organisaties hebben onlangs met goed gevolg deelgenomen aan de training Samen Dementievriendelijk. Zij ontvangen daarom het keurmerk Dementievriendelijk. Het bij het keurmerk behorende vignet wordt op dinsdag 11 december om 17.00 uur door de voorzitter van Alzheimer West-Brabant uitgereikt aan deze organisaties. Met het vignet op hun deur geven deze culturele organisaties aan dat zij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.

Mee omgaan
Om voor het keurmerk Dementievriendelijk in aanmerking te komen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moeten de medewerkers van de organisaties eventuele signalen van dementie bij bezoekers kunnen herkennen en weten hoe hier mee om te gaan.

Om zich deze vaardigheden eigen te maken, hebben zij een op maat-training van Samen dementievriendelijk gevolgd. Tijdens deze training worden praktijksituaties nagebootst en handvatten aangereikt hoe mensen met dementie te herkennen, ermee om te gaan en met ze te communiceren. Als leidraad hierbij gelden de tien signalen van dementie.

Hulp en begrip
Iemand die aan dementie lijdt, kan moeite hebben met gewone handelingen, zoals betalen, de weg vinden in het pand, etc. Voor mensen met dementie is het bijzonder fijn als zij hulp krijgen en vooral begrip voor hun situatie ondervinden. Mede dankzij de gevolgde training zijn medewerkers van Theater De Kring, Erfgoedcentrum Tongerlohuys, brasserie Over de Tong en Cultuur Compaan in staat deze service te verlenen.

Eerste
Steeds meer instellingen, winkels, banken, etc. willen dementievriendelijk zijn en laten hun medewerkers de training Samen dementievriendelijk volgen. Zij worden daartoe aangespoord door de Provincie Noord-Brabant die dementiezorg tot speerpunt heeft benoemd en Alzheimer Nederland die als belangenbehartiger opkomt voor belangen van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Theater De Kring is het eerste theater in Noord-Brabant die het keurmerk heeft ontvangen.