web analytics

De Goede Herder wordt (weer) centrum voor ontmoeting in wijk Langdonk

Het leegstaande kerkgebouw De Goede Herder in de wijk Langdonk in Roosendaal wordt ingericht als ontmoetingscentrum. WijZijn Traversegoep en de Sint Norbertusparochie hebben daarover een overeenkomst getekend, voorlopig voor twee jaar. De bedoeling is dat het gebouw alle inwoners uit de wijk een plaats geeft om elkaar te ontmoeten, zich te ontplooien en de zelfredzaamheid te bevorderen.

Sint Norbertusparochie
De Goede Herder is eigendom van de Sint Norbertusparochie, maar is sinds 2016 aan de eredienst onttrokken en wordt sindsdien soms verhuurd. De parochie en WijZijn Traversegroep sloten in december al een overeenkomst voor een drietal maanden, om de jongeren in de wijk een plek te geven om elkaar te kunnen ontmoeten en talentontwikkeling te bevorderen. ‘Door de Goede Herder weer een gebruiksfunctie te geven is het gebouw minder gevoelig voor vandalisme’, is de achterliggende gedachte.

Met respect

WijZijn Traversegroep is een brede organisatie voor maatschappelijk welzijn en de opbouwwerker, jongerenwerker en maatschappelijk werker zijn actief in het gebiedsnetwerk.
Er zijn afspraken gemaakt dat de huurder met respect met het voormalige kerkgebouw zal omgegaan. “Wij zijn blij dat de Goede Herder nu verhuurd wordt en gebruikt gaat worden door een maatschappelijke organisatie als WijZijn. De kerk was een ontmoetingsplek en het is mooi dat deze nu opnieuw als ontmoetingscentrum voor de wijk wordt gebruikt”, zegt vice-voorzitter Kees Maas van de parochie.