web analytics

Damwanden in Watermolenbeek bij Kadeplein

Bij het Kadeplein ter hoogte van het Pannenkoekenhuis zijn afgelopen week stalen damwanden in de Watermolenbeek geplaatst. Het zijn de startwerkzaamheden voor het vernieuwen van de oeverconstructie van de beek tussen de duiker bij het Kadeplein en de duiker bij de Burgemeester Freijterslaan. De bodem wordt deels ontgraven en er wordt onderwaterbeton aangebracht.

Het project is onderdeel van de Ecologische Verbindingszone. Bij de Paterstuin wordt een deel van de Watermolenbeek anders ingericht. Bij de inrichting wordt voor extra waterberging gezorgd om wateroverlast te voorkomen.

Verbindingszone
De gemeente Roosendaal legt samen met Waterschap Brabantse Delta die Ecologische Verbindingszone (EVZ) in de Molenbeek Noord aan. Het gaat om een verbindingszone van in totaal 1,8 kilometer. De Molenbeek wordt ingericht als een doorlopende Ecologische Verbindingszone-corridor door de stad Roosendaal.

Het werk wordt uitgevoerd door Züblin Civiele Betonbouw.

De bestaande oeverconstructie bestaat uit betonnen damplanken met een betonnen deksloof, die voor het grootste gedeelte begin 20e eeuw zijn aangebracht en een gedeelte dat in 1963 is vernieuwd in verband met de omlegging van de Watermolenbeek voor de aanleg van de tunnelbak van de Markttunnel in de Burgemeester Freijterslaan.

Loopsteiger
‘Om de toegankelijkheid van een achterliggend openbaar park te verbeteren dient, over een beperkt gedeelte, een loopsteiger langs de oeverconstructie aangebracht te worden. Naast de reconstructie van de huidige Watermolenbeek dienen er maatregelen genomen te worden om de ecologische verbindingszone te versterken. Deze maatregelen betreffen het aanbrengen van een looprichel met beplanting voor flora en fauna doelstellingen, het verruwen van de nieuwe betonwanden, het herstellen van de bestaande gemetselde keerwandconstructie om deze geschikt te maken voor begroeiing van muurvarens en het aanpassen van een natuurlijke oever met daarachter een plas-drasgebied’, zo meldt Züblin over het werk op zijn website.


Het gedeelte van de Watermolenbeek tussen de Burgemeester Freijterslaan (rechts) en het Kadeplein (links). De afgelopen week geplaatste damwand-delen zijn bij het Kadeplein (dus links) geslagen. (Foto: Website Ippel / Züblin)