web analytics

Daling bijstandsuitkeringen in regio zet verder door

Het aantal mensen met een bijstandsuitkering in het werkgebied van het Werkplein Hart van West-Brabant (waartoe Roosendaal behoort) is in 2017 met 2,6% gedaald. Afgelopen jaar is in alle zes Werkplein-gemeenten het aantal mensen met een bijstandsuitkering afgenomen. De daling is in april vorig jaar ingezet en zet zich ook in 2018 verder door.

Op de eerste dag van 2017 ontvingen nog 4.241 werkzoekenden in West-Brabant een bijstandsuitkering van het Werkplein. Gedurende het jaar zijn er in alle gemeenten meer mensen uitgestroomd dan ingestroomd in de bijstandsuitkering: aan het einde van het jaar was dit aantal gedaald naar 4.131 bijstandsuitkeringen.

Beschut werk voor iedereen die dat nodig heeft Iedereen in de regio met een indicatie beschut werk heeft een aangepaste werkplek bij de WVS met extra begeleiding gekregen. Beschut werk is voor mensen die door een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking niet bij een gewone werkgever kunnen werken. Afgelopen jaar waren dit 28 mensen in de regio.

Nieuwe baan
Verder heeft het Werkplein in 2017 481 mensen succesvol naar een nieuwe baan begeleid. Daarbij gaat het om 83 mensen met een beperking die passend werk ontvingen bij een reguliere werkgever in een zogenaamde garantiebaan. Het afgelopen jaar heeft het Werkplein geïnvesteerd in het kaart brengen van de ondersteuningsbehoeften van haar werkzoekenden met persoonlijke gesprekken en een diagnose bij nieuwe aanvragen voor een uitkering.

Daardoor is nu van zo’n 95% van de werkzoekenden de ondersteuningsbehoefte in beeld en kan het Werkplein maatwerk aanbieden.\

Over het Werkplein
Het Werkplein Hart van West-Brabant is de regionale uitvoeringsorganisatie voor werk en inkomensondersteuning voor de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert. De ambitie is om zoveel mogelijk inwoners aan regulier werk te helpen. De regio huisvest ruim 225.000 inwoners en ruim 18.000 actieve bedrijven die werkgelegenheid bieden aan ruim 104.000 personen. Het Werkplein Hart van West-Brabant is de grootste werk- en inkomen-regio in West-Brabant.