web analytics

Dagwandeling in Voornes Duin (17 juni)

KNNV/IVN afdeling Roosendaal organiseert zondag 17 juni in plaats van een gebruikelijke ochtendwandeling een dagwandeling. En wel naar het natuurreservaat het Voornes Duin van Natuurmonumenten. De wandeling is onder leiding van natuurgidsen. Het programma is van 08:30 uur tot 16:00 uur.

Vanuit Roosendaal is het vertrek om 08.30 uur vanaf de parkeerplaats Visdonk Lodge aan de Rozenvendreef 2 in Roosendaal. Meerijden kost 7,50 euro. Ook kan men zelf naar het bezoekerscentrumn Tenellaplas aan de Duinstraat 12a in Rockanje rijden en daar om 09:30 uur aansluiten.

Het Voornes duin is een natuurreservaat in Zuid-Holland op het eiland Voorne en heeft een grootte van ongeveer 1400 hectare. Het jonge duingebied kent weelderige struwelen en vochtige valleien met een rijke flora en fauna. Er wordt geen drinkwater gewonnen en om die reden zijn er natte duinvalleien met een bijzondere plantengroei.

Het Breede Water, waar de wandeling omheen gaat, kenmerkt zich door een aalscholverkolonie en de vele eenden die er voorkomen, zoals de tafel-, slob-, en kuifeend. Dennis Valkenburg en Jac Huijps zijn de gidsen van deze wandeling en met hun grote kennis van de natuur zal het zeker een bijzondere dag worden. Neem het bewijs van lidmaatschap van Natuurmonumenten of het Zuid-Hollands Landschap mee, indien u dat heeft.

Meer info:
❯ Website IVN Roosendaal
❯ Website KNVV Roosendaal
❯ Website Natuurmonumenten – Voornes Duin

Illustratie boven: website IVN – website Natuurmonumenten