web analytics

Cultuurnetwerk neemt ‘gemeentelijke subsidiepot’ over

Het Cultuurnetwerk Roosendaal gaat het Cultuurfonds beheren. Dat heeft het college van Burgemeester en Wethouders dinsdag 10 oktober besloten. Er zijn middelen uit de eigen begroting vrij gemaakt om dit te kunnen realiseren. Het gaat om kunst- en cultuuractiviteiten door amateurs, verenigingen, professionals en om ‘domein- en discipline overstijgende projecten’. De gemeente vervult een rol op afstand.

‘Cultuurnetwerk Roosendaal heeft in december 2016 de Cultuurnota aangeboden en daarin aangegeven dat ze het Cultuurfonds willen organiseren. De gemeenteraad heeft er in april 2017 mee ingestemd dit nader uit te werken. Het cultuurfonds wordt verantwoordelijke voor het verstrekken van de subsidies aan organisaties in het culturele veld. Het cultuurnetwerk gaat, met het Cultuurfonds, het culturele veld in Roosendaal versterken en professionaliseren. Het Cultuurfonds is voor en door de Roosendaalse samenleving waarbij de gemeente een ondersteunende en mede financierende rol op afstand vervult’, aldus de gemeente.

Vanaf 2019

De verlening van cultuursubsidies wordt hiermee op afstand gezet. Vanaf 2019 worden de activiteitensubsidie Cultuur, bedoeld voor amateurverenigingen, van € 120.000 beschikbaar gesteld via het Cultuurfonds. In 2018 draagt de gemeente de kennis van subsidieverlening over aan het Cultuurnetwerk. ‘Zo verloopt de overgang voor verenigingen soepel en loopt het proces van subsidieaanvragen gewoon door’, licht de gemeente toe.

De subsidieaanvragen voor 2018 worden dit jaar nog door de gemeente beschikt. Vanaf 2019 gaat de nieuwe situatie in.

Veel daadkracht
In onze dorpen en stad organiseren vele enthousiaste vrijwilligers en professionals elk jaar vele culturele en kunstzinnige activiteiten. Zij brengen duizenden mensen op de been en betekenen
veel voor de samenleving. Ze krijgen dat voor elkaar met een echte Brabantse aanpak: ze regelen het ‘gewoon’ samen! Iedereen kijkt wat hij kan doen of bijdragen. Zo ontstaat een energiek en creatief proces dat leidt tot verrassende verbindingen en heel veel daadkracht.