web analytics

Corona-tegemoetkoming voor Roosendaalse verenigingen

Voor het verenigingsleven in de gemeente Roosendaal heeft de gemeente enkele ‘corona-subsidies’ ingesteld. Zo is de ‘subsidieregeling compensatie amateursportverenigingen’ vastgesteld, op grond waarvan sportclubs op aanvraag een compensatie van vijf euro per lid kunnen krijgen.

Daarnaast heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om een aantal incidentele subsidies te verstrekken, waarbij organisaties gecompenseerd worden voor geleden schade als gevolg van corona of voor het wegnemen van knelpunten die als gevolg van corona zijn ontstaan. Het gaat om de volgende incidentele subsidies:
1. Pop-up stamtafel
2. Sociale raadslieden
3. Theatergroep Respect
4. Erfgoedcentrum Tongerlohuys
5. Cultuur verbindt Roosendaal (voor uitvoering compensatieregeling corona voor culturele amateurverenigingen)
6. Ik vergeet je niet CultuurCompaan
7. St. Leergeld

Raadsvragen
Inmiddels heeft de VLP-raadsfractie bij monde van Eric de Regt en Arwen van Gestel vragen gesteld over dit onderwerp, omdat de fractie zich grote zorgen maakt om het voortbestaan van verenigingen/ instanties/ stichtingen/ beroepsgroepen. De fractie wil graag weten of er nog meer Rijkscompensaties zijn te verwachten en of het college voornemens is om extra corona-subsidies te verstrekken en zo ja, wanneer en aan wie? En zo nee, waarom niet?

Op omvallen staan
Verder willen de raadsleden weten of er bij het college berichten/verzoeken bereikt hebben van instanties/verenigingen die op omvallen staan vanwege corona en zo ja, welke zijn dat en het college daarmee gedaan heeft. ‘Zijn er bijvoorbeeld dergelijke verzoeken afgewezen en welke?’, zo luidt een van de vragen.

Roosendaalse amateursportverenigingen krijgen financiële tegemoetkoming in de extra kosten als gevolg van de corona…

Geplaatst door Gemeente Roosendaal op Dinsdag 19 januari 2021