web analytics

Corona: ‘Inwoners Roosendaal laten zich van hun goede kant zien’

‘We zien dat inwoners van Roosendaal elkaar onderling spontaan helpen en ook hulp aanbieden aan bedrijven en instellingen. Hier laten we ons als Roosendalers massaal van onze goede kant zien’. Dat zegt burgemeester Han van Midden van Roosendaal namens het dagelijks bestuur van de gemeente over het verloop van de Coronacrisis in Roosendaal. ‘De complimenten aan alle hartverwarmende initiatieven, creativiteit en solidariteit van alle inwoners’.

‘Inwoners volgen massaal de instructies op van de rijksoverheid om afstand te bewaren en zoveel mogelijk binnen te blijven. Hartstikke goed. Dit is helaas de enige manier om het virus gecontroleerd te bestrijden, en we gaan ervan uit dat we dit met z’n allen volhouden zolang als dat nodig is’.

Hulp gemeente

Naast alle spontane onderlinge hulp van inwoners en bedrijven, is ook de gemeente volop bezig om hulp te bieden aan mensen of bedrijven die in de problemen zijn of dreigen te komen. Een aantal regelingen en loketten is al actief. Via de website Roosendaal.nl worden alle initiatieven zoveel mogelijk verzameld. Verder wordt nu gesignaleerd en geïnventariseerd welke groepen nog extra aandacht of hulp nodig hebben, nu en in de komende tijd.

Steunpunt voor dagelijkse ondersteuning
Voor inwoners die in nood dreigen te komen omdat door het Coronavirus hun (dagelijkse) ondersteuning wegvalt, is een speciaal Corona-steunpunt opgezet. Ook als u in psychische nood komt, of in de financiële problemen door het verlies van uw baan bijvoorbeeld, kunt u bij het steunpunt verder worden geholpen. Het steunpunt is te bereiken via telefoonnummer:14 0165, van maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur.

Voedselvoorziening op peil voor inwoners
De voedselvoorziening is essentieel en vraagt soms om tijdelijke oplossingen om deze op peil te houden. Vooralsnog lijken hier in Nederland en in Roosendaal geen problemen bij op te treden. De supermarkten worden normaal bevoorraad, en de weekmarkten gaan in aangepaste vorm door. Gelet op de huidige uitzonderlijke situatie benadrukt de gemeente Roosendaal wel om de gedragsregels van de regering in acht te nemen. Houdt afstand en gebruik winkelwagentjes. Daarnaast hanteren sommige winkels een aangepast deurbeleid om te grote drukte te voorkomen.
Alles in de strijd tegen het virus en voor uw eigen bestwil.

Ondernemers
Voor ondernemers (grote ondernemingen, MKB’ers én ZZP’ers) zijn diverse landelijke en gemeentelijke regelingen beschikbaar. Zoals het uitgesteld betalen van gemeentelijke- en rijksbelastingen. Ook zijn verschillende tijdelijke financieringsmogelijkheden of rentekortingen mogelijk, en is er mogelijkheid voor tegemoetkoming in loonkosten. Naast deze regelingen zijn ook de accountmanagers van de gemeente bereikbaar via economie@roosendaal.nl.

Verenigingen, sportclubs, onderwijs
Ook het verenigingsleven, sportclubs of de creatieve sector kunnen hard geraakt worden in deze tijden van crisis. Als gemeente zijn we aan het onderzoeken welke maatregelen we kunnen nemen om hen te helpen. Bij acute problemen kan uiteraard altijd contact worden opgenomen. Binnen het onderwijs wordt heel veel centraal via de regering geregeld. Voor de impact op Roosendaalse scholen of regionale scholenkoepels is geregeld overleg tussen de gemeente en de scholen. Vooralsnog lijken hier de grootste hobbels genomen en hebben de scholen snel, flexibel en adequaat gereageerd op deze nieuwe situatie.

Digitale vindplek informatie: www.roosendaal.nl
Het gemeentebestuur vindt het belangrijk om inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in deze tijden van crisis steeds goed te informeren. Op www.roosendaal.nl is een speciale Corona webpagina aangemaakt waar veel informatie is te vinden.