web analytics

Corona: Gemeente niet afwijzend tegenover verruiming terrassen

De gemeente Roosendaal staat zeker niet afwijzend tegenover het verruimen van de terrassen voor de horeca als die weer open kunnen gaan. Maar uitbreiding van de terrassen is in Roosendaal vooral maatwerk. ‘Daarbij moet uiteraard wel de veiligheid geborgd zijn. Hulpdiensten moeten hun werk kunnen doen en er mag geen overlast voor inwoners ontstaan’, zo is de opstelling van het gemeentebestuur.

Om een en ander in regels te kunnen stellen, is bij de gemeente wel een compleet beeld van de sector nodig. ‘Als een horecaondernemer daar belangstelling voor heeft, wordt verzocht dit te melden bij het ondernemersloket van de gemeente. Dan wordt per omgaande gekeken wat de mogelijkheden zijn’.

Bespreking
Dat blijkt uit een bespreking van de Koninklijke Horeca Nederland afdeling Roosendaal, versterkt met een aantal lokale horecaondernemers, vastgoedeigenaren (verhuurders), bierbrouwerijen, banken en de gemeente. Doel: bespreken wat er gezamenlijk gedaan kan worden om het tij te keren. Burgemeester Han van Midden en wethouder Economie Cees Lok, schoven aan namens de gemeente.

Stapsgewijs
‘Een aantal regelingen is al getroffen door bedrijven onderling en door de gemeente. De wens is uitgesproken om ook bij het stapsgewijs opheffen van de intelligente lockdown allemaal bij te blijven dragen aan het herstel, voor zover dat binnen zijn of haar mogelijkheden ligt’, aldus de gemeente. ‘De hulpvraag vanuit de horeca is begrijpelijk. Het gaat hier niet over normaal ondernemersrisico, want zelfs kerngezonde bedrijven komen in de problemen. Problemen die naar verwachting nog wel even zullen aanhouden’.

Steun bedrijven
‘Sommige horecaondernemers kunnen al kan rekenen op steun in de vorm van huurkortingen, of betalingsregelingen van verhuurders en banken. Dit naast de regelingen die landelijk zijn aangereikt’, zegt wethouder Lok. ‘Die onderlinge solidariteit is mooi om te zien. Ik hoop dat andere toeleveranciers, vastgoedeigenaren en banken ook willen kijken wat ze kunnen doen.’

Oproep
Bierbrouwerijen hebben geholpen door het terugnemen van voorraden. Maar ook in hun rol als verhuurder van een horecapanden bieden de brouwerijen, ieder op hun eigen manier, tijdelijk korting op de huursom of zelfs kwijtschelding. Net als de aanwezige vastgoedeigenaren. De samenwerkende partijen in het overleg roepen ook de andere verhuurders van panden, zoals retailpanden, op om, behalve de horeca ook retailers tegemoet te komen met tijdelijke huurkortingen of huur kwijtscheldingen.

Samenwerking opzoeken
Voor de horeca als geheel blijft de situatie nog onduidelijk. De samenwerkende partijen moedigen horecaondernemers daarom aan om – als ze dat nog niet gedaan hebben – ook samenwerking te zoeken met hun ketenpartners of zich te melden via het ondernemersloket van de gemeente. ‘Het is voor het nemen van de juiste maatregelen van belang dat een goed beeld ontstaat van de hele sector’, benadrukt de gemeente.

Steun gemeente
‘Ook binnen de gemeente Roosendaal doen we wat we kunnen”, aldus burgemeester Van Midden en wethouder Lok. ‘Bijvoorbeeld door het verminderen van de gemeentelijke belastingen (OZB, precario), door het verruimen van mogelijkheden voor bijvoorbeeld de uitbreiding van terrassen, door het aanreiken van handhavingskaders voor de 1,5-meter-economie of door het ondersteunen van collectieve acties’.

Wanneer: zondag 12 juli 2020 @ 09:30
Waar: Natuurpoort Wouwse Plantage, Schouwenbaan

Landgoedwandeling Een wandeling door het landgoed Wouwse Plantage en het Plantage Centrum waarbij wetenswaardigheden over de gebouwen en de historie