web analytics

Corona: Bravis stelt alle geplande operaties uit, poli gaat door

‘Vanaf maandag 19 oktober worden alle geplande operaties in Bravis Ziekenhuis uitgesteld. Alleen acute en oncologische ingrepen worden gedaan. In de loop van de week wordt gekeken of verdere maatregelen nodig zijn of dat er andere mogelijkheden zijn voor de continuïteit van de zorg’. Dat meldt het ziekenhuis vanwege het aantal coronapatiënten in de kliniek, op de Spoedeisende Hulp en het hoge ziekteverzuim onder de medewerkers.


Veilig

De afspraken in de polikliniek en verloskunde gaan door. ‘Door alle voorzorgsmaatregelen die we getroffen hebben, is de omgeving veilig.
Poliklinische consulten worden waar mogelijk telefonisch of via beeldbellen gedaan. De ingrepen, bezoeken en onderzoeken die wel in het ziekenhuis oeten plaatsvinden, worden zoveel mogelijk gespreid’, aldus het ziekenhuis, dat zelf contact opneemt met patiënten mocht een afspraak onverhoopt niet door kan gaan.

Saamhorigheid is groot
Op dit moment zitten zo’n 240 medewerkers ziek thuis of zijn thuis in quarantaine vanwege besmette huisgenoten. In combinatie met de herfstvakantie die voor de deur staat, heeft dat mede invloed gehad op het afschalen van de reguliere zorg. Bestuursvoorzitter Bianka Mennema: “Het vraagt grote inzet van onze medewerkers om de acute zorg, oncologie, de zorg voor coronapatiënten en de poliklinische zorg in stand te houden. Maar we zien een grote bereidheid onder de medewerkers om extra te komen werken in de herfstvakantie. De saamhorigheid in huis is groot.”

Coronapatiënten
Op dit moment liggen er 35 coronapatiënten met bewezen corona in het ziekenhuis, van wie vijf op de Intensive Care. Vier patiënten zijn gisteren overgeplaatst naar een ander ziekenhuis, evenveel als de dag er voor.