web analytics

Controle met Belasting en Douane levert 22.000 euro op

Bij controles van het polititeam Roosendaal, de Belastingdienst en Douane is zo’n 22.000 euro gecasht. De controles, waarbij ook het ANPR-voertuig werd ingezet, waren op verscheidene plekken in het werkgebied. Er werden ook vijf bekeuringen voor diverese feiten uitgeschreven.

De controles waren in het kader van de actie High Impact Crimes en Woninginbraken Overvallen & Straatroven. Behalve de boegtens en het geïnde geld leverde de controle volgens de politie ook éen grote hoeveelheid aan informatie op’.

Bij het geld ging het om 9.000 euro aan openstaander vorderingen op het gebied van motorvoertuigen en 12.903 euro aan deurwaardeerszaken.
Met het ANPR-voertuig (Automatic NumberPlate Recognition) scant een camera kentekens van voorbijrijdende voertuigen.