web analytics

Constructie voor loopsteiger naar de Paterstuin over beek

Over de Watermolenbeek komt vanaf de Kade – bij het Pannenkoekencarrousel – een loopsteiger naar de Paterstuin. De constructie daarvoor is inmiddels aangebracht. Ook wordt hier ter plekke een extra waterberging gemaakt om wateroverlast in de buurt te voorkomen.

Er wordt ook hard gewerkt aan het verstevigen van de damwanden in de Watermolenbeek. In het eerste gedeelte, vanaf de Kade gezien, is de beek nu dieper gemaakt. Dit is nodig want de beek krijgt een nieuwe betonvloer, gemaakt van zogenaamd ‘onderwaterbeton’. Duikers zijn druk bezig geweest met de voorbereidingen. Nu is het tijd om het beton ‘te storten’.