web analytics

‘Complex werk’ in Van Goghlaan

Op verscheidene plekken in Roosendaal wordt aan straten en wegen gewerkt. De Van Goghlaan in West is er daar een van. Sinds november 2017 werkt de firma Van der Schoot hier aan de reconstructie van de straat. De bedoeling was dat het werk mei van dit jaar klaar zou zijn, maar door een aantal onvoorziene tegenvallers en slechte weersomstandigheden zoals langdurige vorst en veel regen is een vertraging van enkele maanden opgelopen.

De gemeente spreekt van ‘een complex werk’. Zo wordt het riool vervangen en worden de straat en de hofjes opnieuw ingericht. ‘Na 60 jaar was dat ook wel nodig. Naast het vervangen van het bestaande riool wordt er ook een apart stelsel aangelegd voor het inzamelen van hemelwater en het reguleren van de grondwaterstanden in de straat. Zo is de riolering toekomst- en klimaatbestendig voor de komende jaren’, aldus de gemeente.

Het werk is aan de kant van de Jan Vermeerlaan begonnen en over 9 fases verdeeld om de huizen toegankelijk te houden.


Het werk concentreert zich de komende weken in dit deel van de Van Goghlaan.
 

Afhankelijk van welke kant je de Van Goghlaan inrijdt, ligt aan het begin of het eind de bouwplek voor het nieuwe schoolgebouw voor speciaal onderwijs in Roosendaal. In dit nieuwe onderkomen worden de KPO SBO de Sponder en SO De Fakkel ondergebracht. De bouw is nu in de fase van afwerking. De opzet was om de scholen in het begin van het komend schooljaar in gebruik te nemen.