web analytics

College vraagt NS extra in te zetten op surveillance op station

Het college van B en W van Roosendaal wil NS vragen extra in te zetten op surveillance op het treinstation in Roosendaal, nu NS ook in Roosendaal de ticketservicebalie wil gaan sluiten. ‘We verwachten dat extra toezicht op het station en de perrons meer effect zal hebben op het veiligheids(gevoel) van de reiziger’, zegt het college in antwoord op raadsvragen.

Hard gelag
De sluiting van de servicabalie vindt de CDA-fractie ‘een hard gelag voor onze gemeente’. Namens de fractie zegt Sebastiaan Hamans: ‘De servicemedewerkers van de NS zijn van grote waarde. ln de eerste plaats voor de sociale veiligheid op het station. Maar ook zorgen zij ervoor dat reizigers van de nodige informatie worden voorzien en dat zij op weg worden geholpen. Hierbij kan aan tal van situaties worden gedacht. Reizigers die zijn vergeten om hun ticket uit te printen. Ouderen die niet goed overveg kunnen met de kaartautomaten. lncidentele reizigers die de weg op het station niet kennen. Mensen met vragen over het reizen van en naar België. Kinderen en jongeren die in het donker alleen reizen. lncidenten met verwarde of overlastgevende personen. En nog veel meer’

Zichtbaar
‘De servicemedewerkers op het station en de perrons zijn van grote waarde voor de sociale veiligheid’, zo vindt het college. ‘We zien de meerwaarde voor de veiligheid vooral wanneer deze servicemedewerkers zichtbaar zijn op de stations en perrons zelf en niet zozeer achter de balie’.

Servicezuil
Van de 36 stations waar nog een ticketservicebalie is, wil NS er 21 sluiten, waaronder in Roosendaal. ‘Op de meeste stations krijgen reizigers nu al ondersteuning op afstand via hun eigen telefoon of servicezuil op het station’, zegt NS. ‘Andere servicediensten, zoals Reisassistentie voor reizigers met een beperking, de OV-fiets of de StationsHuiskamer, blijven voor reizigers gewoon beschikbaar’, voegt het spoorwegbedrijf daar aan toe.