web analytics

Citymarketing moet imago van Roosendaal opkrikken

Een onhafhankelijke stichtng, een kleine organisatie met 4 fte. Zo ziet het Roosendaalse college het komend Citymarketing Bureau Roosendaal. Het plan wordt na de komende gemeenteraadsverkiezingen door de raad behandeld. Er is het nodige geld mee gemoeid, want in ieder geval de eerste vier jaar neemt de gemeente de kosten voor honderd procent voor zijn rekening.

‘Na vier jaar zal de financiering samen met partners in de stad moeten worden gedragen’, aldus het plan. De gemeente heeft het voortouw genomen om zo’n bureau op te richten en wil een van de partners blijven. Het moet een bureau met een zo groot mogelijk netwerk worden.

‘Want juist daar zit de (stille) kracht van Roosendaal. Het citymarketingbureau zal optimaal gebruik maken van alle aanwezige kwaliteiten en kennis van de aanwezige partners in Roosendaal op het gebied van citymarketing. Citymarketing is immers van en door de hele stad. Maar wij nemen het initiatief om het bureau en daarmee het beleid, direct herkenbaar, eenduidig, consequent en consistent neer te kunnen zetten’, zo luidt de toelichting.

Aan de wieg
Tijdens de behandeling van de kadernota door de gemeenteraad in 2016 is de motie ‘Citymarketing: Dit is Roosendaal!’ aangenomen. Deze motie staat aan de wieg van het citymarketingplan dat nu door het college is vastgesteld. In 2016 concludeerde de gemeenteraad van Roosendaal dat een gebrek aan positionering en een overkoepelende citymarketingstrategie onder meer leidde tot versnippering en een ‘minder krachtig’ imago. Met dit merk- en organisatieplan wil de gemeente Roosendaal er voor zorgen dat meer mensen voor Roosendaal kiezen.

Van en voor mensen
‘Roosendalers zijn ondernemend, verbindend, ze delen met elkaar en ze zijn betrokken. De mensen in Roosendaal maken de stad. Een stad is van en voor de bewoners en de bedrijven. Mensen moeten er fijn kunnen wonen, geld verdienen, zich kunnen ontspannen en gebruik kunnen maken van goede voorzieningen’. Dat is wat citymarketing Roosendaal en haar inwoners moet gaan brengen.

‘Het doel van Citymarketing voor Roosendaal is een maximale bijdrage te leveren aan de economische, maatschappelijke en culturele ontwikkeling van de stad’. Het college wil met de inzet van marketing stimuleren dat meer mensen kiezen voor Roosendaal. Hierbij is de aandacht in het bijzonder gericht op bewoners, bezoekers, bedrijven en talenten binnen de domeinen ‘Wonen & leven’, ‘Genieten & bezoeken’ en ‘Ondernemen & Werken’.

Beeldmerk roos
Kenmerkend voor Roosendaal is het gebruik van de roos als beeldmerk. Deze is al terug te vinden sinds de dertiende eeuw en komt ook terug in het nieuwe beeldmerk van de stad. ‘De visuele identiteit heeft een modern en onderscheidend uiterlijk, is digitaal toepasbaar, bruikbaar voor de drie domeinen van Roosendaal en bezit een verbindend karakter. Het beeldmerk visualiseert tevens op symbolische wijze de gemeente Roosendaal: de stad en de 5 dorpen’, zo wordt over de roos als beeldmerk gezegd.

Geen vaste slogan
Roosendaal wil zich niet beperken tot een vaste slogan die slechts één onderdeel van de stad belicht, maar kiest ervoor te delen hoe Roosendaal ruimte biedt aan bewoners, bedrijven bezoekers en talenten. Geen slogan dus van het niveau ‘Breda brengt het samen’, ‘Doe het in Dronten’ of ‘Flevoland, avontuurlijk dichtbij’.

‘Door te kiezen voor een one-issue profilering zouden veel kwaliteiten van Roosendaal onderbelicht blijven. Een dergelijke generalistische benadering die alles moet omvatten, is uiteindelijk geen keuze, immers alles is niets. Een vaste pay-off (slogan) is te beperkt en doet Roosendaal te kort’, heet het.
Het kan natuurlijk ook zijn dat er gewoon niets voor Roosendaal is gevonden…

Hoe dan ook, Roosendaal kiest voor een andere benadering ‘door te delen wat je aan Roosendaal hebt! Voor de citymarketing van Roosendaal zal het begrip ‘bereik’ als campagnethema worden gebruikt. Iets bereiken is het resultaat van ondernemen, plus de ambitie (de wil iets te laten slagen, voor elkaar te krijgen). Daarbij maakt Roosendaal gebruik van storytelling. Zo kan Roosendaal aangeven welke mogelijkheden Roosendaal aan bewoners, bedrijven, bezoekers en talenten biedt’.

❯ Zie ook: Roosendaal gaat ‘gewoon doen’ bij Citymarketing (13-07-2017)