web analytics

CIOS trekt in bij Innovitapark in Roosendaal

Het CIOS Goes heeft, vooruitlopend op nieuwe activiteiten in de gemeente Roosendaal, inmiddels een eigen stek in de gemeente. En wel bij het Innovitapark aan de Oostelijke Havendijk. Een schoolgebouw is niet nodig, omdat eerstejaars studenten direct geplaatst worden bij diverse sportverenigingen en maatschappelijke organisaties om praktijkervaring op te doen. Maar een ‘uitvalsbasis’ is natuurlijk wel handig.

Vanaf volgend schooljaar zal een grote groep studenten van CIOS Goes actief in de gemeente Roosendaal activiteiten begeleiden en stages lopen. Gevolg is dat de gemeente Roosendaal in samenwerking nog meer activiteiten voor specifieke doelgroepen kan organiseren. Niet alleen in Roosendaal, maar ook in andere regio’s zal CIOS Goes het leren in de praktijk intensiveren. Het gaat in hoge mate om plekken waar CIOS Goes al van oudsher sterke banden onderhoudt met het werkveld en waar CIOS-studenten ook nu al leren in de praktijk.

Zie ook:
❯ Roosendaal wordt grote stageplek voor CIOS Goes

Foto: Twitter