web analytics

Centrum Roosendaal twee weken verboden gebied voor vier ordeverstoorders

Burgemeester Han van Midden heeft vier Roosendalers een gebiedsverbod opgelegd naar aanleiding van de ongeregeldheden van het afgelopen weekend in het centrum van Roosendaal. Het gaat om vier mannen in de leeftijden van 22, 24, 28 en 38 jaar. Zij mogen de komende twee weken, dus ook met carnaval, niet in het centrum van Roosendaal komen.

De verboden zijn inmiddels door de politie aan de vier Roosendalers uitgereikt.

Verstieren
Burgemeester Han van Midden zegt hierover: “Voor mensen die een gezellige uitgaansavond verstieren, is er geen plaats in het centrum van onze stad. Juist om die gezelligheid te waarborgen, ben ik samen met de veiligheidspartners hierop extra alert. Vandaar dat de vier Roosendalers die zich vorige weekend ernstig misdroegen een gebiedsverbod krijgen. Ik zie uit naar een mooi carnaval, waarin we rekening houden met elkaar en waarbij we er tot het einde toe een feest van maken”.

Nieuwe afspraken
Na de carnaval gaat de burgemeester samen het de horecaondernemers, politie en andere veiligheidspartners nieuwe afspraken maken voor de komende jaren. “Het is goed om met elkaar terug te kijken op de afgelopen periode en concrete afspraken te maken hoe we de veiligheid tijdens het uitgaan kunnen vergroten. Dat is in ieders belang. Voor nu wens ik iedereen heel veel plezier bij het aankomende carnaval!”

Gebiedsverbod
Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening kan de burgemeester een gebiedsverbod opleggen aan een iemand die de openbare orde (herhaaldelijk) ernstig heeft verstoord. De persoon in kwestie mag dan twee weken niet in een bepaald gebied komen en is bedoeld om nieuwe ongeregeldheden te voorkomen.
Het niet nakomen van een gebiedsverbod levert de overtreder een nieuw strafbaar feit op.

❯ Publiek keert zich tegen politie Roosendaal na vechtpartij op de Markt