web analytics

Camera’s op en bij Passerelle vanwege (on)veiligheidsgevoel

Op en aan de Passerelle in Roosendaal worden op korte zes camera’s geplaatst. Burgemeester Han van Midden neemt deze maatregel om het veiligheidsgevoel van gebruikers van de Passerelle te vergroten. Door raadsleden wordt hier al geruime tijd om gevraagd. Er zou alleen al dit jaar voor 125.000 euro schade zijn aangericht.

De Passerelle is een fiets- en voetgangersbrug die 166 meter lang is en 19 sporen overbrugt. Met deze brug (van staal en glas) wordt het centrum van de Roosendaal verbonden met de nieuwe wijk Stadsoevers.

Zonder dat het treinverkeer er hinder van heeft, kunnen mensen veilig het spoor oversteken. Ook het ROC Kellebeek College, Herstacostadion en Borchwerf hebben dankzij de Passerelle een aansluiting op het NS-station en de busterminal.

Vandalisme
Het afgelopen half jaar zijn er diverse vernielingen gepleegd aan de Passerelle en directe omgeving. De glazen wanden en de liften van de Passerelle werden beschadigd door vandalisme. Daarnaast wordt er in het gebied veel graffiti aangebracht. ‘De aanblik van deze vernielingen en graffiti geeft de Passerelle een verloederde uitstraling. Het gevoel van veiligheid komt daarmee onder druk te staan voor de mensen die gebruik maken van de Passerelle’, aldus de gemeente.
Ondanks diverse maatregelen is het niet gelukt de problematiek terug te dringen. Op en rond de Passerelle worden daarom de komende weken zes camera’s geplaatst. ‘Bovendien kan de politie kan de camerabeelden gebruiken bij de opsporing van vandalen’.

Veiligheidsgevoel
Burgemeester Han van Midden zegt vanuit zijn verantwoordelijk voor openbare orde en veiligheid: ‘Ik vind dat elke burger zich veilig moet kunnen voelen in Roosendaal. Zowel leerlingen van het Kellebeek College, als werknemers van de bedrijven bij het treinstation en Borchwerf, als bezoeker van het Herstaco-stadion en andere passanten moeten onze Passerelle ongestoord en met een veilig gevoel kunnen gebruiken. Het cameratoezicht zal daar zeer zeker een positieve bijdrage aan leveren. Vandaar dat ik overga tot deze maatregel. Het besluit heb ik genomen in nauw overleg met de Officier van Justitie en de politie.’