web analytics

Camera’s moeten brommers aan banden zien te leggen

Vanaf maandag 17 september mag je in een deel van de Roosendaalse binnenstad alleen nog ’s morgens van 6 uur tot 11 uur met een brom- of snorfiets rijden. Na een maand ‘wennen’ wordt er na 15 oktober bekeurd. Een boete kost 95 euro (plus 9 euro administratiekosten). Bewoners en bezorgdiensten kunnen een ontheffing aanvragen.

De gemeente Roosendaal heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd om de binnenstad aantrekkelijker te maken. In 2009 is de binnenstad autoluw geworden en wordt onnodig gemotoriseerd verkeer geweerd. Als één van de eerste steden in Nederland gaat Roosendaal nu brom- en snorfietsers in de binnenstad weren met automatische kentekenherkenning.

Sterk verminderen
‘Bewoners, winkelend publiek en terrasbezoekers zijn de hoofdgebruikers van de binnenstad. Zij ervaren hinder en overlast, doordat onnodig veel snor- en bromfietsen door de binnenstad rijden. Dit doet afbreuk aan de leefbaarheid en het winkelklimaat. De gemeente wil het aantal brom- en snorfietsbewegingen in de binnenstad sterk verminderen’, zo meldt de gemeente.

‘De binnenstad wordt een voetgangersgebied waar ook fietsen is toegestaan. ‘Lopen en fietsen zijn de meest schone en stille manieren om te verplaatsen. Laden en lossen mag, zoals voorheen ook het geval was, binnen de vastgestelde venstertijden tussen 6.00 en 11.00 uur. Buiten deze tijden is sprake van een autoluw gebied, waarbij uitsluitend gemotoriseerde voertuigen met ontheffing toegang hebben’, aldus de gemeente.

Kentekencamera’s
Vanaf donderdag 23 augustus worden vier kentekencamera’s in de binnenstad geplaatst. Deze komen bij de entrees op de Markt. Later volgen camera’s op de Nieuwe Markt. De camera’s registreren automatisch de kentekens van langsrijdende snor- en bromfietsen. De camera’s worden de komende periode eerst getest.

‘Wie vanaf 17 september door het voetgangersgebied van de binnenstad snort of bromt, krijgt eerst een waarschuwing via een nul-eurosanctie. Bij een tweede keer loopt de overtreder het risico op een bekeuring van het CJIB’, licht de gemeente toe.

Ontheffing
Bewoners, ondernemers en bezorgdiensten in het autoluwe gebied zijn door de gemeente persoonlijk geïnformeerd over de mogelijkheid van het aanvragen van een ontheffing bij Parkeer Beheer Roosendaal. Ook mindervaliden die afhankelijk zijn van een gemotoriseerd voertuig, kunnen een ontheffing aanvragen.
Alle informatie is te vinden op ❯ de website van de gemeente

Gebied
In deze straten gaat de nieuwe regel gelden: Markt, Nieuwe Markt, Raadhuisstraat, Roselaarplein, Tussen de Markten, Dokter Brabersstraat, Tongerloplein en Kerkstraat.