web analytics

Burgemeester van Roosendaal in geweer tegen wildplakkers verkiezingen

Via een brief aan de Roosendaalse lijsttrekkers en hun campagneteams heeft burgemeester Jacques Niederer van Roosendaal de ‘wildplakkers’ gewaarschuwd die verantwoordelijk zijn voor tal van boodschappen onder de naam ‘Roosje’ en in de bekende stijl van ‘Loesje’. De pamfletjes met leuzen over plaatselijke problemen, komen overal tevoorschijn, op bijvoorbeeld ruiten en lantaarnpalen.

‘Er worden lukraak pamfletten en stickers op (particuliere) eigendommen geplakt, waar rechthebbenden zich terecht over kunnen beklagen. De politiek geeft daarmee niet het goede voorbeeld’, aldus Niederer.

‘Er is op deze manier ook sprake van spelbederf. Daarnaast doet het afbreuk aan alle inspanningen die we met zijn allen plegen om onze Roosendaalse binnenstad – juist ook in dit jubileumjaar – te verfraaien en verlevendigen’, vervolgt hij. ‘We versprijkeren voor miljoenen aan onze binnenstad. Dan kan het natuurlijk niet dat onze binnenstad wordt ontsierd door wildplakken’.

Niederer roept de politici op om gezamenlijk afstand te nemen en de wildplakkers -‘wie het ook zijn’- publiekelijk dringend te verzoeken hun illegale activiteiten per direct te stoppen en de stickers te verwijderen.

In de brief legt Niederer de spelregels (nog eens) uit hoe verkiezingscampagnes gevoerd moeten worden. Ook maakt hij er ten slot volledigheidshalve nog gewag van dat het om/in/nabij stembureaus niet is toegestaan om uitingen aan te brengen en politieke partijen of presenthjes uit te delen.

❯ Facebookjpagina van Roosje