web analytics

Burgemeester sluit twee ‘drugspanden’ in Roosendaal voor zes maanden

Burgemeester Jacques Niederer van Roosendaal sluit twee panden in de strijd tegen drugs. Het gaat om een huis in de Breitnerlaan en een huis aan de Lavadijk. In beide huizen werden harddrugs aangetroffen. De verdovende middelen werden volgens de politie via internet verkocht.

Bij een politieactie op 30 maart jl. werd een partij van de harddrug MDMA aangetroffen in een woning aan de Lavadijk. Het ging om grote hoeveelheid pillen en daarnaast om brokken MDMA. Ook werden gereedschappen, verpakkingsmaterialen en een sealapparaat voor de verwerking van drugs gevonden.

Gelijktijdig stuitte de politie in een woning aan de Breitnerlaan op hoeveelheden MDMA in poedervorm, diverse XTC-tabletten en tientallen gripzakjes met restanten cocaïne. Verder lagen er in dit huis een nepwapen en kogelpatronen. “De bewijsmiddelen op beide adressen duiden erop dat de verkoop vermoedelijk via het zogenaamde darkweb op internet verliep”, aldus de gemeente. In deze zaak werden drie mannen (25,26 en 47 jaar) door de politie gearresteerd.

De vondst van deze grote hoeveelheid harddrugs is voor burgemeester Niederer aanleiding om de twee huizen tijdelijk te sluiten. De verplichte sluiting wordt voor zes maanden opgelegd.

Leefbaarheid

We treden streng op in het belang van de leefbaarheid in de wijken.

Volgens burgemeester Jacques Niederer past het in het beleid van de gemeente Roosendaal om drugspanden te sluiten: “In onze gemeente accepteren we dit soort zaken niet. Samen met onze drugssquad, de politie, het Openbaar Ministerie, woningbouwverenigingen en de Belastingdienst strijden we tegen drugs en de overlast die dat met zich meebrengt. We treden streng op in het belang van de leefbaarheid in de wijken en het veiligheidsgevoel van onze inwoners”.

Drugsbeleid

De Opiumwet bepaalt dat het verboden is om verdovende middelen te telen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, af te leveren, verstrekken of vervoeren, dan wel aanwezig te hebben of te vervaardigen. Diezelfde wet biedt de burgemeester de bevoegdheid om bestuursrechtelijk op te treden om de openbare orde herstellen, om herhaling van de overtreding te voorkomen en de bekendheid van het pand als illegaal verkooppunt ongedaan te maken. Wie de overtreding in de woning heeft begaan – eigenaar, huurder, bewoners of een derde – is daarbij overigens niet van belang.

Zes maanden

De sluiting van de woning aan de Lavadijk gaat in op 4 juli 2017. De sluiting van de woning in de Breitnerlaan gaat in op 18 juli 2017. De duur van het bevel tot sluiting is in beide gevallen zes maanden.