web analytics

Burgemeester sluit drugscafé aan de Kaai voor een jaar

Burgemeester Jacques Niederer sluit een drugscafé aan de Kade voor de duur van een jaar. Gelijktijdig wordt ook de horecavergunning voor het bedrijf ingetrokken. De burgemeester gaat over tot deze twee bestuurlijke maatregelen nadat de politie vaststelde dat er in het café in harddrugs werd gehandeld. Het gaat om café De Kaai.

De politie liet de burgemeester weten dat in het café onderhandelingen en overdrachten plaatsvonden van hard- en softdrugs. Bij de onderhandelingen en overdrachten zou de eigenaar/uitbater zelf betrokken zijn geweest. In het rechercheonderzoek vond de politie op zijn woonadres ruim acht kilo cocaïne en in het huis van zijn ouders softdrugs en een vuurwapen, inclusief munitie.

De Opiumwet biedt de burgemeester de bevoegdheid om bestuursrechtelijk op te treden als er drugs in een pand worden aangetroffen. Een sluiting heeft dan het doel om de openbare orde te herstellen, herhaling te voorkomen en de bekendheid van het pand als illegaal verkooppunt ongedaan te maken. Het bewuste café wordt dan ook voor twaalf maanden gesloten. De sluiting gaat in op 16 juli 2018.

In dit geval was de eigenaar/uitbater zelf betrokken bij de drugshandel in het café. Hij is daarmee niet langer van onbesproken levensgedrag, een eis die de Drank- en Horecawet stelt aan horecaondernemers. Om die reden wordt ook zijn horecavergunning per direct ingetrokken.

Burgemeester Jacques Niederer licht de twee besluiten als volgt toe: ”Een cafébaas die, vanuit zijn café, zelf handelt in drugs: dat is onacceptabel. Ik trekt de horecavergunning per direct in en sluit het café voor een jaar. De bewoners van Roosendaal moeten zich veilig kunnen voelen in onze wijken en dorpen. Voor foute ondernemers is hier geen plaats. Sterker nog: die pakken we keihard aan! Samen met onze eigen drugssquad, de politie, het Openbaar Ministerie, de Belastingdienst en woningbouwverenigingen blijven we actief optreden tegen drugs en drugsoverlast.”

Persbericht politie van 15-05-2018:

Aanhouding in onderzoek naar drugshandel
Bergen op Zoom, Roosendaal – De Dienst Regionale Recherche van de Politie Zeeland-West-Brabant heeft in een lopend grootschalig onderzoek naar drugshandel vanmorgen een 35-jarige inwoner van Bergen op Zoom aangehouden op verdenking van drugshandel.

In twee woningen in Bergen op Zoom zijn, in verband met dit onderzoek, huiszoekingen gedaan door agenten en de Rechter Commissaris. Ook werd in Roosendaal een café doorzocht. Bij deze doorzoeking werd door medewerkers van de Gemeente Roosendaal gecontroleerd of de vergunningen in orde waren. Hierbij zijn door de ambtenaren van de gemeente Roosendaal een aantal onregelmatigheden geconstateerd. Deze worden nog nader onderzocht.
In beslag genomen

Bij de doorzoekingen werden computers, mobiele telefoons, administratie, een vuurwapen en (vermoedelijk) harddrugs in beslag genomen. De drugs worden nog getest om erachter te komen wat het precies is. Het onderzoek wordt voortgezet en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

De aangehouden verdachte is overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar gaan rechercheurs hem horen over zijn betrokkenheid in deze zaak.