web analytics

Burgemeester Roosendaal zet jeugd aan het werk met stadssleutel

Behalve aan de (carnavals)Hoogheden, biedt burgemeester Han van Midden van Roosendaal de gemeentesleutel in dit Corona-jaar ook symbolisch aan alle inwoners van de stad aan, ‘om samen de sleutel in handen te hebben om ons te verlossen van het Corona-virus, zodat we in 2022 weer op de normale wijze carnaval kunnen vieren’.

Hij doet dat via een advertentie in de Roosendaalse Bode van woensdag 10 februari. Met name de basisschooljeugd daagt hij uit, door de stadssleutel uit de advertentie te knippen en er creatief mee aan de slag te gaan.

Sleutel terug
Hij wil de sleutel na vier dagen carnaval wel graag terughebben, in de vorm van ideeën, tips, tekeningen etc. ‘om samen de periode na Corona weer vorm te geven’.

Reacties
Reacties kunnen (tot uiterlijk 19 februari) gemaild worden naar kabinet@roosendaal.nl of (portvrij) in een envelop gestuurd worden naar Gemeente Roosendaal, antwoordnummer 1140, 4700WB Roosendaal. Kinderen kunnen hun creaties ook afgeven in Mariadal, Vincentiusstraat 5, waar in verband met de renovatie van het Stadskantoor tijdelijk de gemeente is gehuisvest.

Mooie beleving
Aan het eind van de advertentie wenst de burgemeester iedereen een mooie beleving van carnaval toe en vraagt hij iedereen om vooral ook alle voorschriften rondom Corona strikt te handhaven, ‘zodat we er zeker van kunnen zijn dat carnaval 2022 een feest wordt als nooit tevoren’.