web analytics

Burgemeester reikt op nieuwjaarsreceptie drie Jongerenrozen uit

Op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Roosendaal in de Sint Jan heeft burgemeester Han van Midden na zijn nieuwjaarsspeech drieJongerenrozen uitgereikt, de nieuwe jongerenversie van de Roosenspeld. De gelukkigen waren The Dutch Bears, Stijn van Looveren en Veronique Opmeer.

De Jongerenroos is op initiatief van de gemeenteraad in 2019 ingevoerd en kan door het gemeentebestuur worden toegekend aan jongeren tot en met 25 jaar, die zich op bijzondere wijze ingezet hebben voor de gemeente Roosendaal. De Jongerenroos (of rozen) wordt ieder jaar tijdens de Nieuwjaarsreceptie uitgereikt.

The Dutch Bears
Zij hebben zich op bijzondere wijze ingezet om de verhalen van de Tweede Wereldoorlog niet verloren te laten gaan, door onder andere enkele jaren geleden een gedeelte van de route van de Engelse bevrijders van Roosendaal te lopen en afgelopen jaar een gedeelte van de route van de Canadese bevrijders van Bergen op Zoom. Zij hebben alles op film vastgelegd en daarbij ook diverse mensen geïnterviewd. Ze gaan verder naar herdenkingen en leveren daar, zoals bij de Jongerenherdenking Roosendaal ook hun bijdrage aan. Nu zijn er ideeën om in Canada lezingen te houden over de documentaire die zij in Bergen op Zoom hebben gemaakt.

Stijn van Looveren
Stijn zet zich al jaren op bijzondere wijze in voor de leefbaarheid van Wouwse Plantage. Onder andere is hij al 9 jaar als bestuurslid één van de drijvende krachten achter de Stichting KinderVakantieWerk Wouwse Plantage. Naast het mede organiseren van diverse activiteiten heeft hij een belangrijke bestuurlijke bijdrage geleverd bij het opzetten van de stichting in de huidige vorm, waardoor de financiële toekomst van het KinderVakantieWerk duurzaam is geborgd.
Hij is verder sinds 2010 (en sinds 2019 penningmeester) actief in de Stichting Bewonersplatform Wouwse Plantage, waarin hij de belangen van de jeugd en jongeren van dit dorp vertegenwoordigt.
Hij was onder meer actief in de activiteitencommissie en de commissie Natuurpoort Wouwse Plantage. En was één van de drijvende krachten achter het ‘Kern Met Pit project’ en het WPMobiel initiatief.
Dit laatste heeft zelfs geleid tot een bijzonder project waaraan een grote subsidie door de Provincie Noord-Brabant is toegekend.

Veronique Opmeer
Veronique is een zeer enthousiaste jongedame, die geen genoegen neemt met ‘dat gaat niet’. Met haar doorzettingsvermogen en eigen wil maken heeft ze een dynamisch en zeer afwisselend leven, waarin zij een toegevoegde waarde biedt aan het leven van anderen. Een toegevoegde waarde voor met name lotgenoten, mensen met een verstandelijke beperking. Ze is hulp in de Leerklas, een groep waar dagelijks mensen bij elkaar komen, die ongeacht leeftijd en niveau zich willen blijven ontwikkelen en leren.
Ze werkt als hulp-juf met veel enthousiasme in de kleuterklassen van basisschool ZieZo, waar ze door haar inzet en aandacht een soort tweede juf voor de kinderen is. En verricht ze diverse hand- en spandiensten.
In 2019 is zij afgestudeerd als ervaringsdeskundige aan de Fontys Hogeschool. Als ervaringsdeskundige geeft zij onder andere voorlichting aan teams hoe het is om in een woongroep te wonen en hoe fijn het is om je eigen leven te mogen leiden.
Tot slot is zij voorzitter van de bewonersraad van S&L Zorg, werkzaam bij de Servicedesk van S&L zorg en speelt zij toneel bij theatergroep Respect.
Al met al iemand, die zich op bijzondere wijze inzet voor de maatschappij met een houding die rolmodel staat voor gelijkwaardigheid en erbij horen.

❯ Nieuwjaarsrede burgemeester op website Gemeente Roosendaal

Dit bericht bekijken op Instagram

Wij zijn trots! Gisteren ontving Veronique, tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Gemeente Roosendaal, een Jongerenroos uit handen van burgemeester Han van Midden. Veronique kreeg de onderscheiding omdat zij zich belangeloos inzet bij zowel S&L Zorg als bij Ombs Ziezo. Zo is ze hulpjuf bij ZieZo en bij de Leerklas op Lambertijnenhof, werkt ze bij de receptie van S&L Zorg en is ze voorzitter van de Bewonersraad. Ook heeft ze het afgelopen jaar haar diploma als ervaringsdeskundige gehaald. Met dit diploma op zak geeft ze teams binnen S&L Zorg voorlichting over hoe het is om in een woongroep te wonen en hoe fijn het is om je eigen leven te mogen leiden. Voor de gemeente genoeg redenen om aan haar de Jongerenroos uit te reiken. Gefeliciteerd Veronique! #slzorg #jongerenroos #roosendaal #gemeenteroosendaal #nieuwjaarsreceptie #onderscheiding #trots

Een bericht gedeeld door S&L Zorg (@slzorg) op