web analytics

‘Bulkenaar’ (bij Tolberg) de Roosendaalse plek voor nieuwbouw Bravis

Als Bravis voor Roosendaal kiest voor een nieuw ziekenhuis, dan zou dat in de ogen van de gemeente in het gebied ‘Bulkenaar’ ten westen van Tolberg kunnen komen. Die locatie heeft de gemeente Roosendaal aan Bravis aangeboden als mogelijke locatie voor hun nieuw te bouwen ziekenhuis.

Inmiddels is door de gemeente deze week de wet voorkeursrecht gemeenten (WVG) toegepast voor die locatie Bulkenaar. Daarmee verplicht Roosendaal de eigenaren van percelen in dit gebied om bij verkoop eerst de gemeente in de gelegenheid te stellen om hun bezit aan te kopen.

“De gemeente wil voor de mogelijke toekomstige locatie van het Bravis ziekenhuis de regie in handen hebben en houden”, laat wethouder Toine Theunis weten. “We starten nog niet met verwerven, maar als een eigenaar zijn grond wil verkopen, dient hij deze eerst aan de gemeente aan te bieden.”

Het gebied nabij Tolberg is volgens de gemeente het meest geschikt om een nieuw ziekenhuis te bouwen. Om grondspeculaties te voorkomen, past de gemeente de WVG nu al toe. Het gaat om een gebied van ongeveer 80 hectare met 129 grondeigenaren. Toine Theunis: “We hebben extra grond nodig om het ziekenhuis goed te ontsluiten en eventuele andere geïnteresseerde zorgaanbieders te huisvesten in de toekomst. Ook zien wij het als een gebiedsontwikkeling met diverse mogelijkheden. Daarnaast willen wij ook mogelijkheden tot grondruil mogelijk maken voor geïnteresseerden.”

Het Bravis Ziekenhuis meldde vorig jaar dat ze in 2025 één hoofdlocatie willen. Waar die hoofdlocatie komt is nog onduidelijk. Zowel Bergen op Zoom als Roosendaal hebben inmiddels locatievoorstellen gedaan bij Bravis.